2014 Yılı Tercüme Sektörünün Durumu

Medeniyet geliştikçe, teknoloji buna bağlı olarak gelişim gösterdikçe tercüme sektörü de sürekli olarak büyümeye devam ediyor. Özelikle çağın getirisi olarak kurulan yeni iş kolları da tercüme sektörünün önemi büyük oranda gözler önüne seriliyor. Ülkelerin, insanların birbiri ile iletişime geçmesine olanak sağlayan bu sektör sayesinde birçok yeni iş anlaşmaları da yapılmaya başlandı. Sektörün bu şekil de sürekli olarak işlemesi ve diğer iş kolları açısında önemli olması tercüme sektörünün sürekli olarak gelişmesine en büyük neden olarak gösterilebilir. Bununla birlikte yapılan yatırımlarla da tercüme sektörü büyümesine ve gelişmesine devam ediyor. Yaşadığımız dönemde ise birçok dünya ulusu için bu ilerleme devam ediyor. Her ne kadar artık bilgisayarlar aracılığı ile tercüme yapılabildiği görüşü hâkim olmaya başlasa da, hala insan gibi durumları ve kelimeleri yorumlayan bilgisayarlar üretilmediği için tercüme sektörü ilerleyişine devam ediyor.

Bu yıl ülkemiz için ise tercüme sektöründeki durumlar biraz farklı. Özellikle son dönemde en kritik seçimlerden birinin geçekleşecek olması ve bu yıl istenen sayıda turist çekilememesi nedeniyle tercüme sektörü ülkemizde biraz duraklamaya başladı. Çeken seneye oranla yapılan çevirilerdeki düşüş oranı ise % 25 gibi rakamlarda seyrediyor. Hal böyle olunca tercüme sektörü alanında çalışma gösteren bürolar ve tercümanlarda bundan etkilendi. İş alımındaki bu düşüşün en büyük nedeni olarak ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri gösteriliyor. Resmi çeviriler, hukuksal çeviriler gibi çeviri türlerinde ise her hangi bir düşüş yok. Ama her sene tercüme sektörün de gelişmeler yaşanan ülkemizde bu yıl düşüş yaşanması birazda olsa üzücü bir haber. Bununla birlikte tercüme sektöründe söz sahibi olan kişilerin yaptığı açıklamalarda bu düşüşün normal olduğu ve seçim döneminden sonra tekrar eski seviyelerine ulaşacağı yönde yorumlar geldi. Tüm bunlara rağmen ülkemizde tercüme sektörüne yapılan yatırımlar devam ediyor ve kısa sürede sektörün kendini toplayacağı düşünülüyor.

Tercüme sektöründe gerileme yaşayan tek ülke bizim ülkemiz değil. Bizim ülkemiz gibi gelişmekte olan birçok ülkede tercüme sektöründe küçük miktarlar da olsa da düşüşler yaşanıyor. Bundaki en büyük etkenin ise son zamanlarda dünyada yaşanan olayların en çok gelişmekte olan ülkeleri etkilediği şeklin de düşünceler var. Yaşanan savaşlar ve son zamanda artan terör saldırıları gibi saldırılar, her sektörde olumsuz etki yarattığı gibi tercüme sektöründe de olmuşuz bir etki yaratıyor. Düşüşün en çok yaşandığı alan ise turizm tercümesi. Aynı ülkemizde olduğu gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde de resmi, hukuksal, bilimsel gibi sürekliliğinin olması gerektiği tercüme türlerinde gerileme veya herhangi duraklama yok. Fakat turizm alanında belirttiğimiz gibi büyük bir düşüş oranı var. Bunun nedeninin ise son zamanlarda yaşanan savaşlar olduğu savunuluyor.

Tercüme sektörünün otoritelerine göre ise ülkemiz dahil diğer bazı ülkeler de yaşana bu sektörel gerileme geçici. Ülkemiz için bu süre seçimlerden sonra olarak gösteriliyor. Yani seçimlerin yarattığı o yoğun çalışma ortamının ortadan kalması tercüme sektörünün kendine gelmesindeki en büyük etken olacak. Diğer bazı ülkeler için ise bundan çok daha fazlası gerekiyor. Özellikle savaşın ve terörün sıkça yaşanmaya başladığı son dönemde bu tarz kaos ortamının hakim olduğu ülkelerde her sektör gibi tercüme sektörü de kalıcı hasarlar almıştır. Sektörde yaşanan bu çöküntü giderilir mi?  Bunu en iyi zaman gösterecek. Fakat tercüme sektöründe ortak varılan kanaate göre sektörde yaşanan bu gerileme dönemi kısa süre içerisin de son bulacak. Tabi net bir tarik verilmiyor ama ne zaman gerileme yaşanan bu ülkelerde sektör eski haline gelir zaman gösterecek. Yazımızda belirttiğimiz gibi ülkemizde yaşanan bu gerilemenin ne zaman son bulacağı ise kesin gibi. Seçimlerden sonra yaşanan bu gerileme büyük ölçüde son bulacak ve sektör eski haline dönecek en azından ülkemiz için.