Alışılmışın Dışında Bir Dil ‘Silbo Gomero’!

El Silbo olarak da bilinen Silbo Gomero Dili, ıslık çalarak konuşulan İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda halk arasında iletişim kurmak için kullanılmakta. Adanın içinde bulunan derin ve dar vadiler de iletilmek istenen mesajın 5 kilometreye kadar ulaşmasını sağlayabilmekte olan bu dil halk arasında sıklıkla kullanıldığı için kamusal iletişimde de kullanılabilmektedir. İletilmek istenen mesajlar etkinlik davetlerinden kamu bilgilendirmelerine kadar birçok konuyu kapsayabiliyor.

Silbo Gomero dilini konuşanlar İspanyolca’da ‘Silbador’ olarak anılmaktalar. Bu dil İspanyolca’nın ıslığa aktarılmış hali olarak kayıtlara geçmektedir. El Silbo dili 2009 yılında UNESCO tarafından Sözlü ve Somut Olmayan İnsanlık Mirasının Başyapıtı olarak ilan edildi. 4 sesli ve 4 ile 10 arasında sessiz harf ve yaklaşık 4000 kelime barındırdığı bilinmektedir.

26 Haziran 1997’de, Kanarya Adaları Parlementosu Silbo Gomeronun okul müfredatının bir parçası olması için hükümete çağrıda bulundu. Eyalet hükümeti Temmuz 1999 yılından itibaren eğitim politikasında müfredat oluşturulması ve uygulama kararı aldıktan sonra ilk ve orta öğretimde zorunlu derslerin arasında Silbo Gomero dili yerini almış oldu.

El Silbo dili Silbadorlar arasında iletişim kurmak haricinde, bazı restoranlarda Adaya gelen ziyaretçi ve turistler için ıslıklı gösterilerde de yer alabilmekte. Turizm Bakanı Fernando Mendez yaptığı ilginç açıklamada ıslık çalmanın turizm endüstrisi için zorunlu olduğunu iddia etti.