Arapça Tercüme Hizmetlerinde Yaşanılan Talep Yoğunluğu

Tercüme büroları, artık müşterilerine yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca gibi dünya üzerindeki etkisi geniş olan dillerin çevirisi hizmeti sunmamaktadır. Büroların hizmet alanları, yıllar içerisinde öylesine genişlemiştir ki; bu hizmetler sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki ana başlığa ayrılmıştır. Bunun yanı sıra tercüme dilleri de çeşitlenmiştir. Arapça da çevirisi yapılan bu dillerden biridir. Hatta öyle ki, Arapça tercümelere yönelik talep özellikle son yıllarda o kadar büyük bir artış yaşamıştır ki; tercüme bürolarının en fazla hizmet verdiği alanlardan biri haline gelmiştir. Bu durumun yaşanmasının ardında birçok farklı sebep yatmaktadır. Peki, nedir bunlar?

Arapça tercüme hizmetleri, günümüzde bireyler ve şirketler tarafından sıklıkla talep edilmektedir. Onların bu taleplerine yanıt verenler ise, elbette ki tercüme bürolarıdır. Bürolar, yıllar içerisinde hizmet alanlarını bir hayli genişletmiş ve çeşitli konulardan oluşturulmuş Arapça dosyaların da çevirisini yapmaya başlamıştır. Arapça tercümeye genel bir bakış yapıldığında oldukça zorlayıcı ve emek isteyen bir alan olduğu kolaylıkla fark edilir. Tercüme dilinde yaşanılan bu zorluk, onun dilbilgisi yapısından kaynaklanmaktadır. Arapça’daki birden çok lehçe, alfabe dilbilgisi kurallarının farklılığı, tercümeleri zorlaştıran başlıca nedenlerdir. Bunun yanı sıra, dilin kelime haznesi de çok zengin olduğundan dolayı tercümanlar zaman zaman bilgileriyle yetersiz kalabilmektedir. Arapça tercümelere yönelik yaşanılan talep yoğunluğunun nedeni ise, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle yakın ilişkisi göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Öyle ki, herhangi iki ülke birbiriyle ne kadar sık etkileşime geçerse tercüme hizmetlerine yönelik ilgi de o kadar artış yaşayacaktır. Türkiye, özellikle son yıllarda Arap ülkeleriyle farklı alanlarda etkileşim haline girmiş ve bunun sonucunda yapılan Arapça çevirilerin sayısı yüksek oranda artış göstermiştir.

Arapça tercümeler, biraz önce bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı kesinlikle uzman tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Tercümanın Arapça’ya yönelik bilgi birikimi fazla olmalı ve özellikle de çevirilerini hep lehçe farklılıklarını göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Aksi durumda hatadan kaçınmak olanaksızdır.