Genel

Arapça Tercüme Nedir?

Arapça Tercüme Nedir?

Arapça tercüme, Arap alfabesi ile yazılmış olan çeşitli metinlerin başka bir dile çevrilmesidir. Aynı zamanda başka bir dilde yazılmış olan metinlerin Arapçaya çevrilmesi işlemine de Arapça tercüme adı verilir.

Arapça BM tarafından kabul edilmiş olan 6 dilden bir tanesidir. Günümüzde birçok yerde Arapların yaşadıkları görülür. Özellikle insanların dini inançlarının sembolleri kabul edilen Kâbe, Kudüs gibi yerlerde Arapların bulunması ve Arapça konuşuluyor olması bu dilin yayılmasında önemli bir etkendir.

Arap Yarımadası çeşitli hammaddelerden zengin toprakları bünyesinde bulundurduğu için Dünyanın en zengin ülkelerinden olan Arap ülkeleri, Arapça olan ana dillerinin benimsenmesini sağlamışlardır. Dünya da en çok tüketilen hammaddelerden biri olan petrolün büyük bir kısmı Arap ülkelerinin bulunduğu topraklardan çıkarılır. Bu durum dünyanın birçok yerinde bulunan Ülkelerin Arap ülkeleri ile iletişime geçmesine sebep olur. Bu bağlamda Arapça tercüme oldukça önem arz etmektedir.

Tercüme Nedir?

Tercüme, en az iki dile ana dili boyutunda hakim olan kişilerin sözlü ya da yazılı olarak bir dili başka bir dile çevirmeleri işlemidir. Bu çevirme işi yazılı kaynaklar için yapılması durumunda, çevirmene mütercim adı verilir ve mütercimlik bir meslek dalıdır.

Mütercim olarak tercüme yapabilmek adına kişilerin bazı özellikle sahip olmaları gerekir. Bu özelliklerden en önemlisi gerekli bölüm mezunu olmak ve diploma sahibi olmaktır. Diplomasız tercümanlık yasal olan evraklarda geçerli sayılamaz.

Tercüme işlemleri genellikle tercümanlık büroları tarafından yürütülür. Evraklarını ya da yazılı herhangi belgelerini tercüme ettirmek isteyen kişiler, ilgili mütercim bürosuna giderek hizmetlerden yararlanabilirler.

Arapça Dilinin Özellikleri

Arapça dili Türkçe dilinden oldukça farklıdır. Arapça dil özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Latin alfabesi yerine kendilerine ait Arap alfabesi kullanırlar. Kullandıkları alfabe Osmanlı zamanında kullanılan yazı diline oldukça benzemektedir.
  • Dişi ve erkek ayrımı birçok ifade için kullanılır. Bu ifadelere müzekker ve müennes adı verilir.
  • Türkçe de olduğu gibi işaret zamirleri herkes için tek kullanılmaz. Erillik ve dişilliği belirten harekeler ve harfler kullanırlar
  • Cansız olan nesneler içinde erillik ve dişillik ifadeleri kullanılır.
  • Kelimelerinin son harfinin ‘’kapalı te’’ olması durumu dişilliği ifade eder.
  • Okunduğu gibi yazılmaz

Arap dili, Arapça tercüme yapmak isteyen kişilerin çok iyi derecede bilmesi gereken bir dildir. Yanlış anlaşılmaya müsait ya da anlam değişikliğine sebep olabilecek aynı şekilde yazılan fakat farklı anlamlar ihtiva eden birçok kelime bulunur.

Arapça Dilinin Özellikleri

Arapça Tercüme Nasıl Yapılır?

Arapça tercüme yapabilmek adına fiil çekimlerinin bilinmesi şarttır. Arap dilinde her fiilin birden fazla çekim yöntemi bulunur ve bu çekimler fiilin çoğulluğunu, tekilliğini, erilliğini ya da dişilliğini belirler.

Arapça tercüme yaptırabilmek adına Arapça tercüme bürosu adı verilen birimler bulunur. Bu birimler içerisinde Arapça Türkçe tercüme hizmeti verilir. Arapça Türkçe tercüme demek Arap harfleri kullanılarak yazılmış olan bir metnin Türkçeye çevrilmesi demektir.

Arapça çeviri Türkçe tercüme işlemleri birbirlerinden farklı işlemlerdir. Türkçe tercüme dendiğinde Türkçe bir metnin Arapçaya tercüme edildiği anlaşılmalıdır. Arapça çeviri dendiğinde ise Arapça bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi anlaşılır.

Arapça tercüme yapmak isteyen kişilerin ana dillerinin Arapça olması ve mütercimlik belgesine sahip olmaları gerekir. Ana dili Arapça olmayan kişilerin de ana dilleri kadar iyi derecede Arapçaya hakim olmaları ve yine mütercimlik belgesine sahip olmaları gerekir.

Arapça Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arapça tercüme yapılacakken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunur.

Bu hususlardan şu şekilde bahsetmek mümkündür;

  • Arapça dişil ve erkek olarak birçok nesneyi ayırır
  • Dişillik içeren cümlelerde kelimelerin sonu farklı harflerle bitirilir
  • Arapça da erillik önce gelir.

Örneğin bir grup insandan bahsedilmek istendiğinde çoğul olarak onlar işaret zamiri kullanılması gerekiyorsa ve bu gruptaki insanların tamamı kadınlardan oluşuyorsa, onlar zamiri dişil harflerle kullanılır. Fakat toplum içerisinde bulunan kadınların arasında sadece bir erkek bulunması halinde onlar zamiri eril ifadelerle kullanılır.

Osmanlı döneminden kaynaklı olarak Türkçeye Arapların kullandıkları birçok kelime dahil olmuştur. Fakat bu kelimeler günümüzde aynı anlamlarda kullanılmıyor olabilir

Arapça tercüme yapılırken karışıklık çıkmaması adına kelime kelime tercüme yapılmamalı, konu bütünlüğü baz alınarak cümleler halinde tercüme yapılmalıdır

Arap dili gerek alfabesi bakımından gerekse telaffuzu bakımından Türkçeden oldukça ayrılır. Örneğin Arap alfabesinde birçok peltek harf bulunur. Oysa Türkçe de hiçbir harf peltek okunmaz. Aynı şekilde Arap alfabesinde genizden ve gırtlaktan çıkarılması gereken harfler bulunur. Türkçe dilinde ise geniz harfleri bulunmaz.

Arapça Tercüme Fiyatları 2023

Arapça tercüme fiyatları metnin Arapçadan başka bir dile ya da başka bir dilden Arapçaya tercüme edilmesi şeklinde iki grupta belirlenir. Her iki grup içinde tercüme edilecek olan metnin uzunluğu fiyat üzerine oldukça etkilidir. Aynı zamanda çevirisi yaptırılmak istenen metnin işlevine göre de ücret belirlenir. Örneğin resmi makam, kurum ve kuruluşlarda geçerli sayılması istenen evraklar yeminli tercümanların kendi imzalarını kullanarak yapmaları gereken bir iştir. Bu durumda resmi geçerliliği olması istenen evrakların fiyatları diğer yazılı kaynaklardan farklı olacaktır.

Sonuç

Arapça çok eski ve köklü bir dildir. Arapça tercüman olmak isteyen kişilerin bazı kurallar çerçevesinde gerekli yaptırımları yerine getirmeleri şarttır. Arapça metni tercüme ettirmek isteyen ya da herhangi bir metnin Arapçaya çevrilmesini isteyen kişilerin bu alanda hizmet veren mütercimlik bürolarını ziyaret etmeleri gereklidir.

Sık Sorulan Sorular

Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

Arapça tercüman olmak isteyen kişilerin en az iki dili ana dili gibi biliyor olması şarttır. Bu dillerden biri mutlaka Arapça olmalıdır. Aynı zamanda iki lisana da hakim olan kişiler mütercim sertifikası almaları gerekir. Bu bağlamda ilgili bölümleri okuyup mezun olmaları da gerekebilir.

Tercüme Ne Anlama Gelir?

Tercüme herhangi bir dilin başka bir dile birebir şekilde çevrilmesi, dönüştürülmesi işlemidir.

Arapça Tercüman Ne Kadar Kazanır?

Arapça tercümanlık yapan mütercimin bu alanda kazanmış olduğu deneyim süresi ve yeminli tercüman olup olmadığına göre kazancı değişebilir.

Diğer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir