Arapça Tercümelerde Tercümanları Zorlayan Faktörler

500 milyona yakın insanın konuştuğu Arapça konuşmacı sayısı en fazla olan 5 dil arasındadır. Konuşmacıların çoğu Afrika’nın Kuzeyi ve Arap yarım adasında yaşamaktadır. Bu bölgede yer alan 28 farklı devlet Arapçayı ana dili olarak benimsemiştir.

Arapça dili gün geçtikçe ülkemizde daha popüler bir dil haline geliyor. Bu durumun oluşmasında, politik nedenler, savaş gibi göç unsurları ve turizm tercihleri yer alıyor. Arapça Tercüme Hizmetlerinde Artan Talepler  yazısından konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz?

Arapça dilinde tercüme yapabilmek ne kadar zorlayıcı? Hedef Tercüme tercümanlarını bu dil üzerinde çalışırken en çok zorlandıkları konuları bugün sizlere aktardık.

Her Bölgeye Göre Çeviri Yapmanın Zorlukları

Arapça 28 farklı ülkede konuşulan bir dildir. Dilin konuşulduğu her ülke her farklı coğrafya kendi kültürüne has kelimeler, deneyimler, ağız ve şivelere sahiptir. Bir Arapça tercümanı kendi dilinde de olsa zorlayan en önemli faktör budur. Çevirinin geçerliliğini sağlamak ya da pazarlama gibi kitleleri etki altına almasını sağlayacak sonuçlara ulaşmak yerelleştirme çalışmalarıyla mümkündür.

Arapça dili kaynak dil olduğunda proje için ön görülen tercümanın o bölgedeki Arapça’nın ana dil olarak konuşması gerekmektedir. Aksi taktirde diğer tercümanlar her ne kadar Arapça konuşulsa da çeviri süreçlerinde sonuçlara daha yavaş ulaşabilir.

Hedef dil Arapça olduğunda ise çevirinin kullanılacağı bölgede ana dile sahip tercümanlarla çalışılınır. Daha etkili ve yüksek doğruluk oranlarına sahip sonuçlar almak ancak bu şekilde mümkündür.

Arap Alfabesinin Uyumluluğu

Arap alfabesi çoğu dil standardına göre farklılık gösterir. Bu dilde çeviri yaptığınızda cümlelerin daha kısa olduğunu fark ederseniz. Çeviri maliyetleri açısından güzel bir haber olmasına karşın bir tasarım çerçevesinde gerçekleştirilen projeler için kötü bir haberdir. Çünkü tasarıma yeniden uyum sağlaması için çalışma yapılmalıdır.

Arap alfabesinde çeviri yapabilmek için klavyenizin uyumlu olması gerekmektedir. Birebir karakter çevirisi de yapılmaz çünkü bizim dilimizdeki bazı sesler Arap Alfabesinde olan seslerden oldukça farklıdır. Özellikle İngilizce-Arapça, İtalyanca-Arapça, gibi dil çiftleri bu açıdan tercümanları zorlamaktadır.

Sözlü Tercümelerde Telaffuz Zorlukları

Arapça gırtlaktan konuşan bir dildir. Farklı diller arasında sözlü tercüme yaparken tercümanların şaşırma ihtimali ya da kelimeyi yanlış telaffuz etme ihtimalleri çok fazladır.

Sözlü tercümelerde tercümanlar konuşmacıyı rahtlıkla anlayabilmesi gerekmektedir. Fakat farklı coğrafyadan gelen konuşmacı sahip olduğu şive yüzünden tercümanı zor duruma düşürebilir. Tabi bu durumun tam tersi de yaşanabilir.

Bilgi Teknolojileri İçin Çeviri Yapmak

Arapça tercümelerdeki en büyük zorluk bilgi teknolojileri için çeviri yapmaktır. Çünkü Arap Alfabesinin dijital uyumluluk konusunda halen çözmesi gereken problemler vardır. Yazılım dillerinde, mobil uygulama yerelleştirmelerinde, web sitesi tercümelerinde standartların genel kullanımdan farklı olması hataya yapmaya yol açıyor.

Bir diğer sorun ise Arapça yazım denetleyicilerinden tam verim alamamaktır. Tercümanlar için yazım denetleyici programlar hata oranlarını önemli oranda düşürmektedir.

Bu yazı ilginizi çektiyse İtalyanca Tercümelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler yazısına da göz atabilirsiniz.