4 Madde İle Ardıl Tercümede Tercümanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Dil hizmetlerinin tercümanlık sektöründe, en popüler iki yöntemden biri ardıl tercümanlıktır.  Bu tercümanlık metodunda tercüman, konuşulan kişinin belirli bir dilde söylenenleri tekrar etmeden önce duraklamasını bekler. Duraklamanın ardından konuşmacının söylediklerini tercüme ederek karşı tarafa aktarır.

Duraklamaların sıklığı büyük ölçüde değişir, ancak duraklamalar genellikle birkaç cümle tamamlandıktan sonra yapılır. Konuşmacı daha uzun bir süre konuşuyorsa, tercüman doğru bir çeviri yapmak için genellikle notlar alır.

Elbette bu esnada tercümanın uyguladığı ya da uygulaması gereken birtakım aşamalar vardır. Ardıl tercüme linkinden hakkındaki detaylara göz atabilirsiniz. Bu aşamalar ve tercümanların dikkat etmesi gerekenlerin neler olduğundan bahsedeceğiz.

Zamanı Yönetmek

Tercüman, konuşmacının söylediklerini tercüme etmeden önce bir cümle veya kısa bir paragraf söyleyerek bitirmesini bekler. Ardıl tercüme, bir konuşma ve duraklatma yöntemi olduğundan, konuşmaları yorumlamak eş zamanlı yani simültane çeviriden daha uzun sürer.

Tercüman hedef dilde konuşmaya başlamadan önce sadece birkaç saniye boşluk kalır. Bu nedenle konuşmanın çevirisi gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu nedenle tercüman, konuşma ve duraklamalar esnasında kısa zamanı yönetebilmelidir.

Hafıza Belleğini İyi Kullanmak

Bir önceki maddede de bahsettiğimiz üzere, konuşmacı zamanı yönetebilmelidir. Aynı zamanda ardıl tercüman, kaynak ve hedef dillerde akıcı olmasının yanı sıra mükemmel bir belleğe sahip olmalıdır. Çünkü bazen konuşmacılardan, teknik sistemden veya katılımcılardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir.

Bazen konuşmacı bir tercüman olduğunu unutur ve konuşmasında duraklama yapmaz. Ya da tercüman ana konuşmacıyı dinlemeye çalışırken aralarında sohbet eden katılımcılar olabilir, tercüman notlarını konuşma esnasında aldığı notları kontrol ederken konuşmacı tekrar konuşabilir.

Tüm bunlar için ardıl tercüman, konuşma esnasında konuşulanları mümkün olduğunca hafızasında saklayabilmeli ve düzenleyebilmelidir.

Proje Öncesi Bilgi Almak

Proje düzenleyen kurum ya da kuruluş, proje başlamadan önce ardıl tercümanlara kısaca bilgi vermek zorundadır. Konuşmacı, etkinliğin teması, şirket ve ürünler hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır.

Tercümanlara konuşma taslaklarını vermek, müşterinin veya konuşmacının istediği özel kelimeler, terminolojiler ve diğer hayati bilgiler varsa, onları bilgilendirmek önemlidir. Tercüman ne kadar arka plan bilgisi alırsa, yorum o kadar doğru olacaktır.

Dinleme ve Not Almak

Yukarıda bahsettiğimiz tüm süreçler kadar önemli bir madde de dinleme ve not tutma aşamasıdır. Ardıl tercümanın mükemmel not tutma becerilerine sahip olması gerekir. Ardıl tercüme sektöründe düşünülen klasik not sistemi yerine sektöre özel bir not sistemi kullanılır.

Bu sistemde konuşmalar birebir aktarılarak çevrilmez. Burada vurgu, tonlama,  olumsuzlama, zorunluluk, tutarlılık ve bunun gibi cümle içerisinde atıf yapılan kelimeleri temsil etmek için semboller kullanılır.

Tüm bu aşamalar çerçevesinde ardıl tercümanlar konuşmanın anlamını ezberlemek, birebir çeviri, tüm cümleleri uyarlamak yerine yeniden yaratması gerekir. Elbette bu noktada önemli olan konuşmacının vermek istediği anlamı koruyarak çeviri işlemi uygulamaktır. Genel hatlarıyla ardıl tercümanların not alması gerekenler;

  • Ana fikirler
  • Konuşmacı görüş ve bakış açıları
  • Konuşma içerisinde verilen rakamasal oran veya tarihler, net rakamlar
  • Özellikle belirtilen özel isimli kişi, nesne, ülke-şehir ve benzeri özel isimler
  • Teknik terimler
  • Giriş-sonuç cümleleri
  • Anahtar kelimeler

Ardıl tercüme, profesyonel uygulamalar gerektiren, deneyimli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Bu anlamda profesyonel hizmet almak isteyenler Hedef Tercüme linkinden iletişime geçebilirler.