2 Madde İle Bilimsel Çevirinin Zor Yanları

Bilim ve teknoloji geliştikçe, yeni kavramları, teknikleri ve icatları ifade etmek için kullanılan yeni İngilizce kelimeler ortaya çıkmaktadır. Bu kelimeler, son on yılda daha hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Dolayısıyla, bilimsel çeviri sadece teknolojinin kazanılması için değil, aynı zamanda tanıtılması, kurulması ve işletilmesi için de bir ön şart haline geldi. Modern çevirinin acil sorunları arasında, bilimsel ve teknik metinlerin çevirisi gibi bir alanın geliştirilmesi, bilimsel ve teknik sürecin hızlandırılmasıyla bağlantılı olarak bu tür çeviri taleplerinin artmasıyla birlikte önemli bir yer tutar.

Kaynak Dokumanın Çözümlenmesi

Tercümede bir yabancı dilin tüm inceliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bir tercümanın görevi, makalenin tarzını tespit etmek, çevrilen materyalin tüm inceliklerini orijinal kaynağı bozmadan aktarmaktır.

En karmaşık çeviri türlerinden biri, bilimsel bir makalenin, bir materyalin bilimsel ve teknik bir çevirisidir. Bunun için sadece dilsel değil, aynı zamanda teknik bilgi de gereklidir. Bilimsel ve teknik çeviri, özellikle farklı uzmanlık belgelerinin, her türlü referans literatürünün, sözlüklerin, ürün uygunluk belgelerinin, işletme talimatlarının, mühendislik planlarının, bilimsel ve teknik makalelerin, iş sözleşmelerinin ve diğer ticari teknik tekliflerin metinlerinin çevirisidir.

Gerçekten bilimsel tercüme alanında profesyonelleşmiş çevirmenler dil bilimci terminolojiyi gerçekten anlayabilir ve kavramları bağlam içinde tutabilirler. Profesyoneller olarak kişisel deneyimlerine dayanarak yeni yapılan bir deneyi kolayca çevirebilirler.

Modern-Kültürel Farklılıklar

Bilim ve teknoloji geliştikçe, yeni kavramları, teknikleri ve icatları ifade etmek için kullanılan yeni İngilizce kelimeler ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bilimsel metinlerin modern kültürel gelişime katılan bir dilden aynı yapıda hedef dile çevrilmesi tercüman için herhangi bir zorluk teşkil etmez.

Fakat modern-kültürel ve teknolojik gelişmelerin bazı teknoloji devi, ülkelere nazaran çok daha geriden yaşandığı birtakım ülkelerin dillerine çeviri yapılırken çevirmenler oldukça büyük zorluklarla karşılaşabiliyor.

Örneğin bilimsel makaleyi modern bir Hint-Avrupa dilinden Afrikanca, Gurca ve benzeri dile çevirmek ve Batı bilimine ulaşmak bir çevirmen için son derece zordur. Bu, bugün tercümanların karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir.