Bir mütercimde bulunması gereken özellikler

Mütercim, yazılı bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kişilerdir. Bir mütercim de olması gereken özellikler, yazılı kültürlerin paylaşılabilmesi adına oldukça önemlidir. Çünkü yanlış ve taraflı yapılacak çeviriler, her iki tarafı da zarara uğratacaktır. Mütercimlerin oldukça iyi bir eğitimden geçmesi ve bu işi severek yapması onların başarı anahtarıdır.

Tercümanlık yapan bir kişi, tercüme yaptığı dili iyi konuşabilir, anlayabilir fakat mütercim olan biri hem iyi konuşabilmeli,  hem de yazabilmelidir. İkisini en iyi derece de yapamayan bir kişi mütercim olamaz. Mütercim iyi bir sözel yeteneğe sahip olduğu kadar, iyi bir yazar olmalıdır. Kelime haznesi geniş, okuduğunu anlayabilen, araştırmacı ve düşünen bir kişi mütercim olmaya adaydır. Mütercim tercüman hem bildiği dillere hakim olmalı, hem de o dilin kültürünü bilmelidir. Günümüzde önemi iyice artan mütercim tercümanlık eğitimi, üniversitelerin pek çoğunda lisans düzeyinde verilmektedir. Oldukça kalifiye, konusunda uzman olarak yetişmiş mütercim tercümanlar, çeviri talebi olan müşterilere en iyi hizmeti vererek yardımcı olmaktadır. Artık gözde meslekler arasında olan mütercim tercümanlık, bu mesleği seçen gençlerin severek yaptığı işler arasındadır. Kazandıkları deneyim sonucunda, dünyanın dört bir yanındaki iş olanakları ile yaşam standartlarını yükseltebilirler. Mütercim tercümanda olması gereken bir diğer özellik ise, araştırmacı bir ruha sahip olmasıdır. Kültürel birikimlerin tam ve doğru aktarılması için, çeviri metninin iyi özümsenmesi ve aktarılacak dilde ifade edilmesi esastır. Bunları başarabilen gerçek bir mütercim tercüman olmuştur.

Kendisinde bu özelliklerin varlığını hisseden kişiler artık bu mesleği seçebilir. Hem çeviri bürolarında çalışabilir, hem de kamu ve özel sektör de kendisine iş bulabilir. Uluslararası bir meslek olduğu için yurtdışında çalışma olanağına da sahip alabilirler.