Bir Tercüman Tercüme Yaparken Nelerden Yararlanabilir?

Tercüme özelliklede yazılı metinler üzerinde yapılan mütercimlik hizmeti, dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan ve kıtaları, ülkeleri, toplumları anlaşma ve kaynaşma noktasında birleştiren bir meslek türüdür. Yazılı tercüme işleri, tercüme sırasında tercümana zaman kazandıran bir yöne sahiptir. Tercüman asıl anlamıyla mütercim, en kritik aşamalarda sözlük, ansiklopedi gibi yardımcı kaynaklardan faydalanabilir. Fakat bir tercüman için aynı şans her zaman olmayabilir. Sözel olarak yapılan tercüme işinde tercümanın dakikalarca araştırma yapması çok normal bir durum değildir.

Güncel konuşmaların olduğu bir çeviri hizmeti için vaziyet bu denli kritik olsa da özel bir alan dâhilindeki konuşmalar, yani belli bir konu üzerine uzmanlık gerektiren ( teknik, tıp, hukuk gibi )alanlarda pek tabii belli bir kaynaktan istifade edilebilir. Bilhassa hukuk terimleri, yabancı bir metinde tek bir kelime olarak farklı bir anlamda kullanılsa da cümlede geçtiği yer bakımından belli bir yasanın açıklanmasında farklı bir anlam sağlayabilir. Bu durumda tercümanın kanun, tüzük gibi yardımcı kaynakları gözden geçirmesi hem doğru sonuca ulaşılması bakımından, hem de tercümenin daha kısa sürede tamamlanması açısından çok yararlı olacaktır.

Aynı şekilde yardımcı kaynakların kullanılması, tıp ve teknik tercüme sırasında da kanunlar açısından geçerli olan maddeleri daha iyi anlama, anlatma yönüyle sıkça başvurulacak bir yöntemdir. Böyle bir senaryoda tercümanın hizmet sırasında kucak dolusu kitap ve belgeyle çalışması düşünülebilir. Fakat gelişen teknolojinin birçok kişiye göre en mükemmel icadı olan bilgisayar ortamları ve internet, hemen her alanda olduğu gibi tercüme ve mütercimlik alanında da tam bir cankurtaran görevi yapmaktadır. Tercümanın bu tür bilgi teknolojilerini iyi derecede kullanabilmesi verdiği hizmetin kalitesini arttırmada çok etkili olacaktır.