2 Madde İle Tercüme Büroları Nasıl Çalışır

Daha büyük ve daha küçük çeviri büroları arasında çalışma sistemleri ve şartları büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Bu nedenle sundukları hizmetlerde buna bağlı olarak birbirinden farklılıklar gösterir.

Çeviri büroları, çevirmen ve müşteri arasında bir tampon görev altyapısı  oluşturan, tercüme talebinde bulunan potansiyel ya da muhtemel alıcılara hizmet pazarı sunan bir sektördür.

Serbest çalışanlar genellikle bu hizmetler için ödemek zorunda oldukları bedelleri daha düşük ücretler şeklinde öderler. Fakat tercüme büroları sağladıkları tüm hizmetlerin maddi ve manevi sorumluluklarını kısıtlamadan gerçekleştirmek zorundadır.

Talep edilen tercüme işlerinin türüne göre tercüme büroları tercih sebebidir. Örneğin bir şirket için projeler büyüdüğünde, uluslararası pazarlarda çalışmalar yürütüldüğünde bu da yeni diller ve dosya formatları demektir ve şirketler ya da herhangi bir kuruluş için bu durumun üstesinden gelmek için kurumsal ve profesyonel bir tercüme bürosu ile çalışma talebi doğar.

Çeviri büroları tipik olarak, zaman içindeki tutarlılığı korumaya yardımcı olan çeviri hafızaları, terim tabanları ve stil kılavuzları gibi referans materyalleri sağlar. Bu yüzden tercüme büroları profesyonel çalışma sistemlerinden dolayı müşteriler için tercih sebebidir.

Çeviri Projesi Hazırlık Aşaması

Tercümeye başlarken öncelikle, dosya toplama, neyin çevrilmesi gerekip gerekmediğine karar verme, çeviri hafızası , terim , stil rehberleri ve benzeri referans materyallerini bir araya getirme , fiyat teklifi alma ve işi kimin yapacağına karar verme gibi aşamalardan oluşur.

Çeviriler müşterilerden gelen istekler doğrultusunda şekillenir ve en nihayetinde insan çevirisi kullanılmak zorundadır. Bazı müşteriler makine çevirisinden faydalanılmasını özellikle belirtebilirler. Bu durumda çevirmen makine çevirisinden yardım alabilir.

Fakat bu örneğin dışında, normalde çeviri büroları çalışma sistemi tamamen insan çevirisi ile gerçekleşir. Dolayısıyla tercüme bürolarında İnsanlar tarafından koordine edilen bir çalışma sistemi benimsenir.

Müşteri İlişkileri ve Revize

Çeviri öncesi müşterinin beklenti içinde olduğu talepler göz önüne alınır ve bu doğrultuda işlem uygulanır. Çeviri sürecinde müşteri ile sürekli iletişim halinde olunur ve son aşamasında yine çevirinin gidişatı ve müşteri için olumsuz istenmeyen durumların olmuş olabilmesi durumu göz önüne alınarak son bir revize işlemi uygulanır.

Revize işlemleri çevirmen dışında bir üçüncü kişi tarafından ele alınır. Bunun amacı çevirmen için gözden kaçan hatalar, olası problemleri bir başka bakış açısı ile değerlendirmektir.

Tercüme bürolarının çalışma şekilleri ve kurumsal altyapı sistemleri müşterilerin taleplerini doğrudan etkiler. Başarılı bir çeviri desteği almak, profesyonel bir tercüme bürosu ile çalışmak isteyenler Hedef Tercüme linkinden bizimle iletişime geçebilirler.