Broşür Tercümelerinde Dikkat Edilmesi Gerekilen 4 Unsur

Broşürler reklam, pazarlama, bilgilendirme gibi amaçlarla hazırlanan genellikle birkaç sayfadan oluşan sayfalar bütünüdür. Broşürlerin tercüme masaüstü yayıncılığın alt kollarından biridir. Bilgisayar yardımıyla tasarımı gerçekleştirilir ve aynı şekilde tercümelerde tasarıma göre gerçekleştirilir.

Broşür tercümeleri için çalışan tercümanlar bu alanda kullanılması gerekilen dil ve çeşitli çeviri kurallarına hakim olmalıdır. Gerekirse tasarımcılardan yardım alınarak tam olarak istenilen şekilde hedef dilde broşürler elde edilir.

Bugün broşür tercümelerinde kaliteyi arttırabilmek için dikkat edilmesi gerekilen 4 unsuru aktaracağız.

1- Tasarıma Uygun Şekilde Tercüme Edilmeli

Broşürler içinde çokça görsel öge bulundurur. Kısa bir şekilde verilmek istenilen mesaj verilir. Dolayısıyla tasarım son derece önemlidir. Bu yüzden tercüme aşamasında istenildiği taktirde eski tasarımdan yola çıkılmalıdır. Eğer yeni bir tasarım oluşturulmak isteniyorsa tasarımcılar ile çalışarak çeviriyi tasarıma uygun şekilde gerçekleştirmek gerekir.

Broşürler tercümeleri hakkında daha fazla bilgi almak için katalog-broşür sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2- Yerelleştirme Gibi Çalışmalarla Hedef Kitleyi Etki Altına Almalı

Broşürler amaçlarına göre farklılık gösterir. Şirketler veya müşteriler için oluşturulabilir. Her iki durumda da hedef dili etkili biçimde kullanmak gerekir.

Bu yüzden yerelleştirme uzmanları ile çalışmak gerekebilir. Örneğin Brezilya pazarı için oluşturulan bir broşürde Avrupa Portkizcesi’nin yerine Brezilya’da konuşulan yerel Portekizce kullanılmalıdır.

Yerelleştirmenin 5 faydası yazısından yerelleştirme hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

3- Kullanılan Dil Broşürün Amacına Uygun Olmalı

Broşürlerde kimi zaman pazarlama dili kullanılabildiği gibi kimi zamanda daha fazla teknik dil kullanılır. Örneğin ürünler hakkında sadece bilgilerin yer aldığı bir broşür daha fazla teknik terim içermektedir fakat oteller ya da turistik yerler ile ilgili bazı broşürler çok daha fazla pazarlama dili içerebilir.

Tercüme aşamalarında bu farklılıklar dikkate alınmalı ve en uygun olan dil kullanılmalıdır. Hatta teknik bilgiler içeren projelerde teknik tercümelerde uzman tercüman kadroları ile çalışılmalıdır. Teknik tercüme sayfasından konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

4- Tamamlanan Projeler Yedeklenmeli

Tercüme büroları genellikle teslim edilmiş projeleri yedekler. Aynı durum broşür tercümeleri için de geçerlidir. Çünkü bu tarz projeler tekrarı farklı bir dil, farklı bir ürün ya da farklı bir hedef kitle için talep edilebilmektedir.

Bu yüzden yedeklenen projelerde izlenilen yol ve ekip aynı kalacak şekilde önceden yüksek standartlı bir şekilde oluşturulan proje çok daha kolay bir şekilde tekrar edilebilmektedir.