Çince ve Türkçe Arasındaki Farklılıklar Tercümeyi Zorlaştırıyor

İlginç ama yapılan araştırmalar göstermiştir ki, dünyada en çok konuşulan dil, Çince’dir. Bir dil olarak değil de dil ailesi olarak gösterilebilecek Çince; her biri kendi başına bir dil kabul edilebilecek küçük dilciklerden yani lehçelerden oluşur. Bunlar arasında en çok konuşulanı ‘Mandarin’dir. Ardından ise, ‘Wu’ ve ‘Katonca’ gelir. Günümüzde, uzak doğunun en gözde ülkesi olarak gösterilebilecek Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler, hızla gelişim göstermiştir. Bu iki ülke arasında kültürel ve ticari bir etkileşim söz konusudur. Hal böyleyken, Çin ile etkileşim halinde olan tüm firma ve kurumlar, Çince tercümeye ihtiyaç duyar hale gelmiş; tercüme firmaları ve büroları da hizmet alanları çerçevesine Çince tercümeyi dâhil etmiştir. Artık tercüme sektöründe faaliyet gösteren çoğu tercüme firması ve bürosu, Türkçe-Çince ve Çince-Türkçe çeviri hizmeti vermektedir. Ancak, Çince tercümelerde çevirmeni zorlayan ve kalite problemlerinin yaşanmasına yol açan birtakım nedenler vardır. Bu nedenlerin başında ise, Birleşmiş Milletler tarafından resmi dil olarak kabul edilmiş Çince’nin, yapısı gereği öğrenilmesi güç bir dil olması gelir.

Tüm lehçeler için ortak olan Çin alfabesi, şu zamana kadar gördüğümüz tüm alfabelerden farklıdır. Bu alfabedeki tüm karakterler, bir resme benzer. Öğrenmedeki zorluğu ise, bahsi geçen bu karakterlerin her birinin bir kelimeyi ifade etmesidir. İşte Çince, bu yönüyle Türkçe’den ve diğer birçok dilden ayrı bir konumdadır. Bir Çinlinin, çok basit bir metni okuması için bile en az 3000 karakter bilmesi gerekir. Bundan dolayıdır ki, Türkçe-Çince ve Çince-Türkçe çeviriler, tercümanların en çok zorlandığı alanlardan biridir.

Çin ile olan ticari ve bunun bağlantısı siyasi ilişkilerimizin tercümelerden kaynaklı sekteye uğramaması için Çince tercüme yaptıracak kişilerin kesinlikle profesyonel isimlerle çalışması gerekir. Tercümanlar ise, çevirilerinde son derece dikkatli olmalı, işlem bitiminde çeviriyi son bir kez kontrol etmeden alıcılarına ulaştırmamalıdır.