Diploma ve Sertifikalar Nasıl Tercüme Edilir?

Öğrenim hayatına yurt dışında devam etmek isteyen veya yurt dışındaki çeşitli kurumlardan talep edilen diploma ve sertifika tercümeleri diğer tercüme türlerinden biraz daha farklıdır. Bu alanda gelen çeviri taleplerinde belgelerin geçerliliğini sağlamak için çeşitli standartlara dikkat edilmelidir.

Bu yazıda diploma ve sertifikaların tercümesinin nasıl yapılması gerektiğini ve kimler tarafından bu çevirilerin gerçekleştiğini aktardık.

Tercümeler Noter Onaylı Olmalıdır

Diploma ve sertifika çevirileri akademik tercüme türüne dahil olmaktadır. Bu alanda hizmet veren tercümanlar bir dosyanın geçerliliğinin nasıl sağlanması gerektiğini iyi bilmelidir. Üniversite başvurularında talep edilen diplomalar da dahil çoğu talep kurumlardan geldiği için geçerliliğini sağlayabilmek adına noter onaylı veya yeminli bir biçimde yapılmalıdır.

Yalnızca yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilen diploma ve sertifika tercümeleri için tercüme bürolarıyla çalışmanızı öneriyoruz. Çünkü tercüme bürolarındaki tercümanlar yeminli ve gün içerisinde birçok sertifika gibi belgelerin çevirisini gerçekleştirmektedir. Tercüme Bürolarıyla Çalışmanın 10 Avantajı yazısından diğer avantajlara göz atabilirsiniz.

Derslerin İsimlerinin Tercüme Edilmesi

Diploma ve sertifika tercümelerinde esas problem derslerin isimlerini tercüme edilmesidir. Mezun olunan bölümler ya da dersler bazı üniversitelerde yer almayabilir. Tercümanlar en doğru sonuçlara ulaşabilmek için üniversitelerin çeviri talimatlarından yararlanmaktadır.

Derslerin isimleri hakkında açıklama yapmak ya da özetlemek tercümanların işi değildir. Bir tercümeyi iyileştirmek için yapılan çalışmalar tercümenin geçerliliğini yitirmesine sebep olabilir. Bu yüzden tercüman direkt olarak çeviri ile ilgilenmelidir ve dersin adı neyse o şekilde tercüme etmelidir.

Not Sisteminin Çevirisi

Bazı ülkelerin eğitim sistemlerinde puanlamalar ondalık dilimdedir. Bazıları harf puanlama sistemine bazıları ise yüzlük puanlama sistemine sahiptir. Bu durum tercümelerde kafa karışıklığına sebep olur. Tercümanın görevi ise not sistemlerini çevirmek değildir. Çünkü buralarda yapılacak hatalar çevirinin çöpe gitmesine sebep olur.

Tercümanlar not sisteminde çeviri yapmazlar bunun yerine eğer hangi sisteme kullanılıyorsa bu sistemin açıklaması yapılmaktadır. Çoğu diploma veya sertifikada puan sistemi yer alır. Eğer üniversitelerin ya da çevirinin teslim edileceği kurumun bu konuda herhangi bir açıklaması varsa talimatlara uyulur.

Tasarımın Birebir Aynı Kalması

Diploma ve sertifika tercümelerindeki önemli unsurlardan biri ise çeviri yapıldıktan sonra belgenin aslı ile aynı olmasıdır. Çevirinin bir sonucu olarak kelime sayısı azalabilir veya çoğalabilir. Bu noktada esas tasarıma bağlı kalınarak sonuçlara ulaşılmalıdır.

Tercüme büroları masaüstü yayıncılık için çeviri hizmetleri sunar. Eğer tasarım konusunda bir problem oluşuyorsa tercümanlar bu departmanlardan yardım alabilirler.

Ek Bilgi ve Referanslardan Yararlanılır

Dil hizmetlerinde tercümanlar çeviri süreçlerinden sonra dosyanın kullanılabilir olması için onlara sağlanan ek bilgilerden faydalanır. Farklı başvuru yapacak öğrenciler için üniversite sayfalarında tercümelerin nasıl olması gerektiğine dair referanslar yer alabilir. Tercüman bu referanslar doğrultusunda sonuçlara ulaşmalıdır.

Diploma ve sertifika çevirileri hakkında daha fazla bilgi almak ya da çeviri hizmeti almak için bize dilediğiniz zaman ulaşın.