Dünden Bugüne Tercüme Hizmetlerinin Gelişimi

Tarihe baktığımızda insanların farklı diller kullanması zamanla çeviri ya da tercüme ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. Arkamıza dönüp baktığımız zaman dillerin ortaya çıkmasının çok eski tarihte olduğunu hesap edersek tercümenin de çok eski yıllara dayandığını söyleyebiliriz. Eskiden kabileler arasındaki ticari ilişkilerin birçoğunda tercümelerden yararlanılmaktaydı. Bu çeviriler bazen sözlü bazen ise yazılı olarak yapılmaktaydı. Tarihte çeviri yapan ve bunu kullanan ilk uygarlık ise Sümerlilerdir.

Tercümenin sonraki zamanlarda yaygın olarak kullanıldığı en geniş alan ise dinsel metinlerle ilgilidir. Özellikle 10.yüzyıla kadar birçok dinsel metnin diğer dillere aktarılması için tercümelerden yararlanılmıştır. Bu zamandan sonra da tercüme özellikle Bağdat açısından oldukça önem kazanmıştır. Yapılan çevirilerle birlikte hem ticaret hem de bilim alanlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle matbaanın bulunmasıyla birlikte yapılan çeviri hizmetleri önemini giderek arttırmıştır. Özel alan tercümesi kavramının ortaya çıktığı zaman ise 20. yüzyılın başları olmuştur. Devletler arası ilişkilerin ve ticaretin devam edebilmesi için bu dönemde büyük oranda çeviri hizmetlerinden yararlanılmıştır.

dünden bugüne tercüme

Günümüze geldiğimizde içinde bulunduğumuz yüzyılda tercümenin ne kadar önemli bir yere geldiğini görebiliriz. Artık sanayiden, eğitime, ticaretten özel ilişkilere kadar pek çok alanda farklı dillere ait metinlerin ya da konuşmaların çevrilmesi için tercüme kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve internetin buluşuyla birlikte otomatik çeviri programları da birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kaliteli bir çevirinin ancak konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılması gerektiğini, aksi halde anlatılmak istenilenin her zaman doğru aktarılmadığını da söylemek gerekir. Öyle ki dünyada ve ülkemizde pek çok üniversitede tercüme ya da çeviriyle ilgili bölümler bulunmakta ve öğrenciler iyi bir eğitim görerek başarılı bir tercüman olarak yetiştirilmektedir.