Fransızca tercüme hizmetlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Ülkemizde İngilizce, Almanca ve Arapça tercüme hizmetinin ardından en fazla tercüme talebi gelen dil şüphesiz ki Fransızcadır. Bu alanda sunulmakta olan çözümler ve Fransızca tercüme işlemlerinin bilinmeyen noktalarına bu yazımızda değinmek istiyoruz. Ülkemizde ki genel tercüme piyasasına göz atıldığında bu alanda sunulmakta olan çözümlerin genel anlamda birçok tercüme uzmanlığına yayılmış olduğunu görmekteyiz. Tıbbi, medikal, hukuki, simultane ve ardıl gibi birçok alanda sunulmakta olan bu tercüme çözümlerinin birçok noktada sorunları olduğu bilinmesine rağmen, bu sorunların üstesinden gelmek için herhangi bir çaba sarfedilmemektedir. Fransızca tercüme sektörünün birçok noktasını analiz ettiğimizde yaşanmakta olan mevcut sorunların çözümlenmesi için çok fazla uğraşılmadığını gözlemlemekteyiz. Fransızca dilinde talep gelen metinlere göz attığımızda genellikle noterlik evrak olarak nitelendirilen evlendirme belgesi, diplomalar, ikametgah belgeleri gibi belgelerin olduğunu açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Bu tipte belgelerin kalite standartlarının genel anlamda standart bir düzene oturtulması daha kolayken romanlar, kataloglar, web siteleri gibi metinlerin Fransızca tercümelerinde işleyişin yapılandırılması için ekstra bir çaba harcanmadığı, ülkemiz koşullarında acı bir gerçektir. Dİlerseniz ülkemiz koşullarında Fransızca tercüme kalitesini arttırmak için uygulanması gereken çözümlere kısa bir göz atalım.

Ülkemizde Fransızca tercüme kalitesi nasıl arttırılabilir?

Ülkemizde uygulanmakta olan tercüme süreçlerini göz önüne aldığımızda bu alanda uygulanmakta olan çözümlerin birçok noktada Fransızca tercüme kalitesini arttırmak için uygulanmadığını açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Genel tabloya baktığımızda Fransızca tercüme sektöründe faaliyet göstermekte olan birçok firma bu noktada profesyonel anlamda tercüme hizmeti sunmak için değil, kar maksimizasyonu için çaba sarfetmekte olduklarını gözlemlemek mümkündür. Fransızca tercüme hizmetleri konusunda kaliteyi maksimum seviyelere çekebilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlara hep birlikte göz atalım.

Fransızca tercüme hizmetlerinin kalitesini arttırabilmemiz için dikkat edimesi gereken en önemli nokta, yeni Fransızca tercümanların piyasaya profesyonel bir şekilde adapte olmalarına aracılık etmekten geçmektedir. Bu noktada mevcut tercüme büroları, gerek tercüme büroları gerekse de yeni yetişmekte olan tercümanlara bu noktada destek olarak sektörü sevdirebilmek en önemli unsurdur.

Öte yandan, Fransızca tercüme sektöründe profesyonel bir çizgide her bir uzmanlık alanında birer kalite kontrol kitabı oluşturulmalı ve bu alanda firmalar arasında imzalanacak olan karşılıklı anlaşmalar ile kalite sistemleri kontrol altında tutulabilmelidir.

Fransızca tercüme hizmetleri konusunda üst bölümde bahsetmiş olduğumuz unsurlara dikkat edilmesi durumunda profesyonel tercüme hizmeti sunabilmek mümkün olacaktır. Bugünkü sektörel yazımızda Fransızca tercüme hizmetlerinin kalitesini arttırma amacı ile mevcut sistem üzerinde ki görüşlerimizi ve bu alanda uygulanması gereken kalite faktörlerine değindik. Esenlikle kalın…