Freelance Tercümanlık Nedir?

Bu yazı dizinimizde sizler için “Freelance tercümanlık nedir?” ve “Freelance tercümanlığın avantajları ile dezavantajları” başlıklarını bir araya getirmek ve konuya dair tüm merak ettiklerinize yanıt bulmak istiyoruz. Yazımız dileriz ki, tüm tercüman adaylarına faydalı olur…

Freelance kelimesi, “serbest zamanlık çalışmak” anlamına gelir. Bu bağlamda freelance tercümanlar için de “serbest zamanlı çalışan tercüman” dememiz mümkündür. Peki, bu tercümanların çalışma şekilleri nasıldır? Freelance tercümanlar, çalışmalarını bir tercüme ofisinde sürdürmezler; bunun yerine evlerinde veya diledikleri başka herhangi bir ortamda çalışırlar. İlgili büro ile iletişimlerini ise, online olarak yürütürler. Bir de belirtmek gerekir ki, kimi tercümanlar hiçbir büroya bağlı olmaksızın kendi müşterilerini bulup mesleki hayatına bu şekilde de devam edebilmektedir. Serbest zamanlı çalışmanın hem tercümanlar hem de bürolar açısından bazı avantajları ve dezavantajları bulunur. Peki, nedir bunlar?

Freelance tercümanlık yapmanın avantajları

Bu tür tercümanlığın avantajlarını ilk olarak tercümanlar açısından inceleyelim. Biraz önce de söylediğimiz gibi freelance tercümanlar, ofis ortamında değil; evlerinde çalışırlar. Özellikle yalnız çalışmayı daha çok seven bireyler için, bahsedilen bu durum oldukça büyük bir avantajdır. Kişi, çalışma saatlerini ve günlerini de kendi isteğine göre düzenleyebilir.

Söz konusu tercüme büroları olduğunda ise, şunlar söylenebilir: Profesyonel bir büro, kadrosunda tercümanların yanı sıra editör, koordinatör gibi başka birçok çalışan daha bulundurur. Ofis içinde çalışan her kalifiyeli elaman demek, var olan masrafların artması demektir (yol, yemek vs.). Freelance tercümanlar, büroların bu masraflarını aza indirgemektedir. Yani kısacası tercüme büroları, serbest zamanlı tercümanlarla çalışarak mali yönden kar elde etmektedir. ,

Freelance tercümanlık yapmanın dezavantajları

Freelance tercümanlığın en büyük dezavantajı olarak, bireylerin çalışmakta oldukları büro ile aralarında yaşayacakları iletişim kopukluğu gösterilebilir. Bürolar kimi zaman tercümanlara ulaşamayabilir ve bu durum kendileri için büyük sıkıntılara yol açabilir. Bunun yanı sıra, tercümanlar sigorta ve vergilerini kendileri yatırmakla yükümlüdür.