Hangi dil çiftleri arasında yapılan tercümeler yüksek ücretlidir?

dil çiftleriTüm dünya dillerinin farklı karakterleri vardır. Gerek yazılış biçimleriyle gerekse okunuşlarıyla birbirine çok benzeyen dilleri bir araya getirmek zordur. Hatta bazı dillerden çevrilecek dile tam karşılığı olmayan anlamlar ya da birden fazla anlama gelen ancak kullanıldığı cümle içerisindeki gidişata göre şekillenen kelimeleri da bulmak mümkündür. Esasında tercüme zor bir iştir. Günden güne gelişme gösteren tercümanlıkla farklı kültürlerin siyasi, ekonomik, ticari ve bilimsel anlamda bilgi alışverişi sağlanırken, bu zorluk mutlaka fiyat açısından etkisini gösterecetir.

Çeviricilerin ortak düşüncesi diller arası benzerlikten çok farklılıkların olduğudur. Özellikle  alfabelerin farklı olduğu dil çiftleri arasında çeviri yapmak transkripsiyon bilgisi gerektirmektedir. Yine bir çok dil çiftlerinde görünen kültürel ve yapısal farklılıklar da tercümenin değerini değiştirecek unsurlardandır. Afrika dillerinden bazılarının Türkçeyle olacak çevirisinde olduğu gibi. Hatta tercüme kuramcılarının araştırmalarına göre bir takım diller arasında tercüme yapmak neredeyse imkansızdır. Ülkenizdeki tercümanlık bürolarının fiyatlandırma sistemleri kendilerine verilen vergilendirme bedelleriyle birlikte, çevirinin hacmi yani kelime sayısı, metnin uzmanlığı, tercümanın deneyimi ve  teslim tarihidir.

Yine çevirinin yoğunluğunu etkileyecek dil çiftleri tercümelerinde fiyatların özel değerlendirileceği unutulmamalıdır. Bu dil çiftleri özetle Türkçe – Hintçe ve Hintçe – Türkçe, Urduca – Türkçe ve Türkçe – Urduca, Korece – Türkçe ve Türkçe – Korece, Japonca – Türkçe ve Türkçe – Japonca, Çince – Türkçe ve Türkçe – Çince, Endonezce-Türkçe ve Türkçe – Endonezce, Slovakça – Türkçe ve Türkçe – Slovakça, Katalanca – Türkçe ve Türkçe – Katalanca, Hırvatca – Türkçe ve Türkçe – Hırvatça, İbranice – Türkçe ve Türkçe – İbranice, Çekce – Türkçe ve Türkçe – Çekce, İsveçce – Türkçe ve Türkçe – İsveçse, Norveçce – Türkçe ve Türkçe – Norveçce, Sırpca – Türkçe ve Türkçe – Sırpca, Makedonca – Türkçe ve Türkçe – Makedonca, Lehçe – Türkçe ve Türkçe – Lehce, Danca – Türkçe ve Türkçe – Danca olarak sıralanabilir.