Çeviri İçeriği Hazırlarken Uygulanabilecek 5 İpucu

Tüm sektörler için, yeni iş almak, bir proje için ihale kazanmak, büyük şirketlerle iş yürütmek oldukça önemlidir. Fakat bundan daha önemli olan iş birliği sağlanan ve alınan projeleri başarılı ve müşteri beklentisinin seviyesinde teslim etmektir.

Tercüme sektöründe ise başarılı bir çeviri elde ederek müşterinin memnun olmasını sağlamak birçok faktöre bağlıdır. Çeviri süreci başlamadan önce, müşterinin çeviri projesi hakkında taleplerini, beklenti ve isteklerini yeterince iyi ifade edecek şekilde hazırlaması çok önemlidir.

Çeviri projesi öncesi müşteri ve mütercimin ikili iletişimi ne derece açık ve net olursa çeviri sonucu o oranda istenilen düzeyde olacaktır. Çeviri öncesi düzenlemeler oluşturarak taslak belirleme konusunda uygulayabileceğiniz ipuçlarından bahsedeceğiz.

Temayı Tanımlamak

Öncelikle çeviri yapılacak metnin ana teması belirlenerek bu doğrultuda dil kombinasyonu oluşturmalısınız.  Hedef bölge ve kültüre dayalı olarak dilin uygun kullanımını sağlamak için belirli bir bölgeyi veya ülkeyi hedef alarak dil kombinasyonundan emin olmalısınız.

Okuyucuların yaş oranları da bir diğer belirlenmesi gereken temalar içerisindedir. Yaş oranının ortalamasını belirleyerek, dil kullanımınızı bu kitleye göre kullanabilirsiniz.

Bir diğer nokta ise okuyucu kitlenin sosyal statüsüdür. Hangi coğrafya, hangi sektör ve iş kolundaki hedefe hitap edeceksiniz? Bu sorunun cevabına göre ilerlemek, sizi daha doğru bir çeviri için yönlendirecektir.

Konuyu ve hedef kitleyi düşünün. Örneğin, hukuki, tıbbi ve teknik çeviriler, genellikle ciddi, resmi bir ton gerektirir ve bazı durumlarda pasif ses kullanılmasını gerektirir. Buna karşılık, pazarlama çevirisi içeriği, doğal hissetmek için aktif bir ses kullanılması da dahil olmak üzere, diksiyon ve ton bakımından daha fazla özgürlük sağlar.

Sonuç olarak açık bir hedef kitle akılda bulunduğunda, çeviri o hedef kitlenin içeriğini yerelleştirerek bu bilgi ile donatılacaktır.

Yayın Gereksinimlerini Belirlemek

Tercüme edilmiş projenin nerelerde, hangi mecralarda yayınlanacağı ya da kullanılacağı yine en önemli noktalardan biridir. Örneğin, bir web sitesi çevirisi projesi,  çevirmen ile proje kapsamında net iletişim gerektirecektir. Yani bu noktada meta; veri, SEO, grafik yerelleştirme ve içerik dağıtımıdır.

Bazı şirketler web sitelerinin yeni hedef ülkelerinde barındırılan sürümlerini kopyalamış olabilir, bazıları ise bir içerik yönetim sistemi içinde bir dil navigasyon menüsünü tercih edebilir.

Bunun için çevirmenin şirket ile yayın gereksinimleri hakkında detaylı analizler yapması gerekmektedir. Projenin teslim tarihini, bütçesini ve kapsamını aşmamak için projeye başlamadan önce bu yayıncılık şartlarını belirlemek önemlidir.

Yazı Stili

Dil bilimsel ve kültürel hataların yanı sıra noktalama işaretleri ve büyük harf kullanımı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Ardından kalın veya italik sözcüklerin, tarih-saatin ve sayı biçiminin düzen tutarlılığını kontrol edin.

Yazı stili ve birtakım dil bilgisi kuralları aslında çoğu çevirmen tarafından sıfır hata ile tamamlanacağı düşünülen fakat revizelerde sürekli rastlanan kritik hataların başında gelir.

Terminoloji Sözlüğü Oluşturmak

Bir terminoloji sözlüğü ve stil kılavuzu çeviri hızını artırarak tercih edilen terminolojiyi üzerinde çalışılan ve gelecekteki tüm çeviri projeleri boyunca tutarlı bir yapı sağlayacaktır.

Terminoloji sözlüğünün içermesi gereken tanımlar ve aşamalar şu şekildedir;

  • Marka adları ve kısaltmalar
  • Sektöre özgü jargonlar
  • Kısaltmalar

Oluşturulması gereken bir diğer kılavuz olan stil rehberi ise şu maddeleri içermelidir;

  • Resmi – gayri resmi tonlama
  • Aktif – pasif hitabet
  • Noktalama işaretleri ve büyük harf kullanımı ile ilgili özel tercihler

Teslim Tarihini Organize Etmek

Çeviri projenizin geri dönüş süresini çeviri öncesi kararlaştırmak gerekmektedir. Çünkü içeriğin dil kombinasyonu ve kelime sayımı, zor terminoloji ve hedef kitlenin gereksinimleri dikkate alınması gereken durumlardır. Ancak, belirli bir son tarihiniz varsa, yeterli kaynakların mevcut olduğundan emin olmak için bu bilgilerin müşteriye iletilmesi gerekir.