Harf Çevirisi ve Tercüme Arasındaki Farklıklar Nelerdir?

Dil hizmetleri tüm talepleri karşılamak adına farklı alanlarda uzmanlaşmış tercümanların çalışmalarına sahne olur. Tercüme türleri onlarca farklı alana yayılmıştır ve müşterilerin talepleri doğrultusunda gerçekleşir. Kimi tercümeler yazılı olmasına karşın diğer yazılı tercümelerden oldukça farklı uzmanlık alanları gerektirebilir.

Bugün tercüme sektörünün çok daha farklı alanlarından birini açıklığa kavuşturacağız. Harf çevirisi ya da tercüme sektöründe bilinen adıyla transliterasyonun ne olduğunu, tercüme ile ilişkini ve karşılaştırmasından bahsedeceğiz. Farklı çeviri türleri hakkında bilgi almak için tercüme türleri sayfasına göz atabilirsiniz.

Tercüme Nedir?

Tercüme bir dilde sözlü yazılı olan ifadeleri başka dile anlaşılır bir şekilde aktarmaktır. Örneğin ayakkabı kelimesinin Fransızca tercümesi “des chaussures”dür. Ya da topuklu ayakkabının Rusça’sı “туфли” olarak hedef dile tercüme edilir. Tabi dil hizmetlerinde onlarca sayfalık belgeler, yazışmalar, edebi metinler gibi çok çeşitli alanlarda gerçekleşmektedir.

Profesyonel tercümelerde tercümesi talep edilen dosya kaynak dosyadır ve dosyanın dili kaynak dil olarak geçer. Tercüme edilmesi gerekilen dil ise hedef dildir ve çeviri süreci tamamlandığında hedef dosya olarak da adlandırılabilir. Tercüme Nedir? Tercüme Türleri Nelerdir? yazısından konu hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Harf Çevirisi Nedir?

Tercümenin bir başka türü olan harf çevirisinde ise işler biraz daha değişiktir. Tercümelerde olduğu gibi kelime anlamıyla birlikte hedef dile tercüme edilmez. Daha çok harfler tercüme edilir. Hedef dile yapılan çevirilerde harflerin tercüme edilmesi genellikle farklı yazım sistemi konuşulan diler arasında gerçekleşmektedir.

Örneğin tercüme kelimesinin Kiril alfabesiyle yazımı “терцюме” şeklindedir. Bu kelime Ruslar için bir anlam ifade etmez.

Harf çevirisi iki dili de iyi düzeyde bilen tercümanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Tabi bu konuda size yardımcı olabilecek yazılımlar da mevcuttur. Google tarafından geliştirilen harf çevirme aracına buradan ulaşabilirsiniz. Fakat profesyonel kullanım için daha çok uzmanlarla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı harflerin bazı dillerde karşılığı olamayabilir bu gibi durumlarda uzmanlar

Harf Çevirisi Neden Gereklidir?

Harf çevirme ya da transliterasyon daha çok özel adlar için kullanılır. Avrupa Birliğindeki bazı ülkelerin yol tabelalarında ve bazı uyarı levhalarında kendi yazım sistemlerinin yanı sıra Latin alfabesiyle de yazım yapmaları zorunluluğu vardır. Bu levhalar ve tabelalarda Latin alfabesi bilen insanların da yazılanları okuyabilmesi sağlanır.

Bunun dışında eğitimde de harf çevirisi kullanılmaktadır. Farklı yazım sistemlerindeki dillerde kelimelerin nasıl telaffuz edileceği ya da okunuşu harf çevirisi sayesinde öğrencilere gösterilir.

Zorlukları Nelerdir?

Harf çevirisi basit yazılımlar tarafından da gerçekleştirilebilir. Fakat kimi alfabelerde bazı seslerin karşılığı yoktur. Örneğin Arapçadaki “gaf” harfinin temsili çoğu dilde bulunmaz. Dolayısıyla en doğru sonucu alabilmek tercümanların becerisine kalmıştır.

Bazı dillerde harfler aynı olmasına karşın kelimede bulunduğu duruma göre okunuşunda değişiklik göstermektedir. Bu gibi durumlarda tercümanlar anlam bakımından da düşünmek zorunda kalabilir.