Hatasız Çeviri için Tercümanlara Sağlanması Gereken Şartlar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar yok olmaya başlamıştır. Bununla birlikte gelişen teknoloji ile ülkelerin arasındaki mesafenin kalkması tercüme sektörüne düşen görevi oldukça arttırmıştır. Tercüme insan hayatının uzun bir döneminden beri aktif olarak yer almaktadır. Farklı dillerde ve kültürlerdeki İnsanlar arasındaki iletişimin en sağlıklı yollardan oluşmasını sağlayan tercüme günümüzde her alanda ihtiyaç haline gelmiştir.

Türkiyede tercüme sektörüne yoğun ilgi bulunmaktadır. Yurtdışı ile olan ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimlerin giderek artması tercüme alanına yansımaktadır. Hedef Tercüme Bürosu bu kadar öneme sahip tercüme alanında uluslararası standartlarda yerelleştirme ve çeviri hizmetleri sunmaktadır.  Tercümenin kolay olmadığını ve zorlu meslekler arasında yer aldığını bilmekteyiz. Bundan dolayı tercümanlara gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinden yanayız.

Tercümede Hataya Yer Yoktur

Hedef Tercüme Bürosu olarak tercüme işlemleri gerçekleşirken aşağıdaki adımların takip edilmesini önermekteyiz. Tercüme işlemlerinde her yapılan işin kontrolü ve adımların sağlıklı yapılmasının sağlanması işin kalitesini arttıracaktır.

İzlenilebilecek Tercüme Adımları

Tercüme Adımları Dikkatli Şekilde İzlenmelidir

Tercüme Adımları Dikkatli Şekilde İzlenmelidir

Rahat Bir Çalışma Ortamı

Rahat bir çalışma ortamı dikkat gerektiren bütün işlerde gereklidir. Tercümanlara rahat çalışma ortamı sağlanamıyorsa tercüme kalitesinde düşüş olabilmektedir. Ortama bağlı olarak aynı şekilde hatalarda oluşabilmektedir. Tercümelerde hataların olmaması hayati önem taşımaktadır.

Hangi Terminolojide Tercüme Yapılacak

Tercümanların tercüme yaptığı dil üzerinde belirli uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bu uzmanlık alanlarının dışına çıkmaya başladığında kalitede düşüşler oluşacaktır. Örneğin akademik tercüme alanında uzman olan tercümanın ileri düzey tıbbi tercüme yapmaya çalışması problem oluşturabiliyor. Bir fikri olmadığı tıbbi tercüme terimlerinden ve tıb konusundan yapacağı hatalar ölümlerle dahil sonuçlanabilir.

Sigorta Poliçesi Tercümesi

Tercüme Ciddi İştir.

Ayrıca tercümanlara kendi terminolojilerinin dışında farklı alanlarda tercüme yaptırtmak motivasyonunu düşürebilmektedir. Motivasyonu düşen tercüman sadece işini yapabilmek için çalışıyor olacaktır.

Gereken Dikkati Gösterme

Tercüme yapılacak metinlerin büyük dikkatle okunması gerekmektedir. En ufak yapılacak yanlış ve anlamsal hatalar bütün tercümeyi bozabilmektedir. Hızlı çeviri yapabilmek adına anlam bütünlüğünden yoksun çevirileri sunmak işin kalitesini ciddi anlamda düşürmektedir. Ayrıca yapılan tercümenin anlamını ortadan kaldırmaktadır.

Yapılan Çevirinin Kontrolleri

Tercüme işlemleri bittikten hemen sonra kontroller gerçekleştirilmelidir. Tercümanın kendi yaptığı kontrollere ek olarak ayrıca başka bir tercüman tarafından gerekli kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.