HERKES MÜTERCİM OLABİLİR Mİ?

Günümüzde internet ve teknoloji sayesinde uluslar arası boyutta her işimizi yapabiliyor oluşumuz çevirilerin de hayatımızın her anında yer almasına neden olmuştur. Bir dildeki yazılı metni başka bir dilde ifade eden çevirmene mütercim denir. Mütercimle tercümanın farkı ise mütercimin sadece yazılı metinlerle, tercümanın ise sesli metinlerle çalışıyor olmasıdır.

Mütercim

Mütercim

Sesli çeviriden farklı olarak yazılı çeviride mütercimler çevirileri hakkında düşünebilecek, araştırabilecek ya da çevirilerini kontrol edebilecek zamana sahiptirler. Fakat bu demek değildir ki mütercimlik kolay bir iştir ve dil bilen herkes mütercimlik yapabilir. Mütercimlik yapmak isteyen bir aday çeviri yapacağı dilleri çok iyi bilmelidir. Geniş bir kelime hazinesine sahip olmalı, çevirilerini yaparken sözcüklerin anlamlarını bulup yan yana dizmek yerine hedef dilin söyleyiş özelliklerini, kelime bilgisini ve dilbilgisi kurallarını göz önüne almalıdır. Çeviri yapılacak her iki dilin de tüm yazım ve imla kurallarını en iyi seviyede bilmesi gerekmektedir.

Yanlış yazılmış sözcükler, eksik kalmış ya da yanlış yerde kullanılmış noktalama işaretleri içeren metin amacına hizmet edemeyecektir. Böyle bir durumda bunun sorumluluğu mütercime ait olacaktır. Mütercim olmak isteyen bir kişi sahip olduğu dil yeterliliğinden emin olmalıdır.  Çeviri sırasında elbette ki bilmediği ya da tereddütte kaldığı durumlar olabilir fakat iyi bir mütercim böyle durumlarda da elinden gelenin en iyisini yapmalı, araştırmaya, soruşturmaya ve öğrenmeye açık olmalıdır.

Dil yeterliliği, her iki dildeki güçlü ifade yeteneğinin yanı sıra mütercimlik aynı zamanda bir sorumluluk ve sabır işidir. Yanlış çevrilen ya da aceleye getirilip özensizce hazırlanan çeviriler metnin sahibi için büyük problemler yaratabilir. Mütercim olmak isteyen bir kimse ise bunun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle de özenli çalışması gerektiğinin bilincince olmalıdır.