Hukuki Tercüme Nedir Nerelerde Kullanılır?

Hukuki tercüme, son derece dikkatli olmayı ve uzmanlık bakımından tam bir yeterliliğe sahip olmayı gerektiren bir tercüme hizmeti çeşididir. Tercümelerin genelde titiz ve detaylı çalışmalarla yapılmasını biliyoruz fakat hukuki tercüme, hizmet alanları olan, mahkemeler ve ticarethaneler için yasal konularda can damarı vazifesi görür. Pek tabii uzmanlık gerektirir. Hukuki tercümesi yakın, yaklaşık manalara fırsat vermez. Her cümle kesin ve kati olmalı, yasal argümanlar kullanılmalıdır. Tüm maddeler, cümleler hatta kelimeler açık ve anlaşılır olmalı. Hukuki tercüme, tercümana ciddi sorumluluklar yüklediğinden, belge üzerinde en ufak bir yanlışlık belgede adı geçen kişi ve kurum için cezai yükümlülükler getirebilir.

Özellikle dış bağlantılı şirketlerin tercih ettikleri hukuki tercümanlık büroları bünyelerinde bulunan uzman tercümanlar ile mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, sözleşmeler, tanık ifadeleri, uzman raporları, patentler ve fikri mülkiyet belgeleri, yıllık raporlar, lisanslar, kayıt belgeleri, hakem çözümü, pazarlama ve satış anlaşmaları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, beyanname, iş sözleşmesi, vekaletnameler, işçi- işveren ilişkileri yazıları gibi her çeşit yasal belgenin çevirisi konusunda hizmet vermeye yetkilidirler.

Hukuki tercüme kullanıldıkları alanlara göre aslında belli bir sektöre ya da kuruma endeksli değildir. Tercümede asıl ihtiyaç iki farklı dilin eşitlenmesidir ve dünyada her gün bu anlamda iki farklı ülkenin, yani dilin çeşitli sebeplerle ilişkileri olur. Bunlar ticaret ilk sırada olacak şekilde iki farklı uyruklu insanın boşanma davaları, velayet davaları, miras davaları, farklı sebeplerden alacak- verecek anlaşmazlıkları gibi iki ülkeyi yasal yönden karşı karşıya getirebilecek bir çok nedenden dolayı olabilir. Tarafların kendi istek, şikayet ve haklarını başka bir ülkenin yargısına taşıması bu literatürü iyi bilmeyi ve uzman hukukçu ve tercüman kimliği olan kişilerden yardım almayı gerektirir.