Hukuki Tercüme Yapılırken Niçin Daha Dikkatli Olunmalıdır?

Hukuki tercüme her tercümanın yapmakla yetkili olduğu bir çeviri hizmeti değildir. Bir tercüman,  güncel tercümelerde istediği kadar başarılı olsun, hukuk bilgisi ve yasal terminolojisi zayıf olduğu sürece hukuki tercümede istenilen sonucu veremez. Birçok tercüme ve mütercimlik hizmeti veren şirket bünyelerinde bu tür hukuki tercümeler için uzman hukukçular görevlendirmektedir. Hizmetin kalitesini ve müşteri memnuniyetini neredeyse tamamen etkileyen uzman tercümanlar, belgelerin aslına uygun ve ulusla arası arenada kabul görecek nitelikte çevrilmesini sağlarlar.

Hukuki belgeler, insanların tüm haklarını etkileyecek bilgiyi barındırırlar. Öyle ki; vekâletnameler, feragatnameler, gibi birçok hassas evrak farklı yorumlar ve şartlar içeriyorsa kişinin ciddi şekilde zarar görmesine hatta yargıya varan ve cezai işlem görmesine sebep olacak sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle şirketler açısından hayati önem taşıyan hukuk çevirileri, yurt dışında bulunan bir şirket ya da kişi ile ilgili belgelerin tercümesinde, iş sözleşmeleri, alacak verecek mutabaknameleri, ulusal ve uluslar arası mevzuatlar, kararlar, tebliğler, fes anlaşmaları, beyannameler, dava dosyaları, patent başvuruları ve fikir mülkiyeti belgelerinde ve yurt dışında yürütülen dava dosyalarında kullanılır.

Bahsi geçen belgelerin, şirketler hesabı ve şirket yöneticileri adına ciddi yaptırımları olacağından bu tür tercümelerde yetkili tercümanların tercih edilmesi gerekir. Asla hata affetmeyen bu hukuki tercümeler için hukuk terimlerini iyi bilen, özel alan tercümanlarıyla çalışmak çok kritik olan bu belgelerin çevirisi için hayati önem taşır. Yapılan hukuki tercümenin mutlaka editör tarafından kontrol edilmesi gerekir. Hukuk terimlerinin iyi bilinmesi, dil bilgisi kurallarına riayet edilmesi gibi titizlikle yapılan bir tercüme müşterinin amacına hizmet etmiş olur. Bu tür bir tercüman ve tercüme bürosu seçimi yaparken şirketin daha önce yaptığı hukuki tercümelerin çokluğu ve uzman tercüman kadrosunun nitelikleri göz önünde tutulabilir.