Hukuki Tercümelerde Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi günlük konuşmada çok fark yaramayacak farklılıklara sahiptir. İki versiyon arasındaki farklar daha çok edebi eserlerde ya da gazetelerde ortaya çıkmaktadır. Fakat söz konusu hukuki metinler olduğunda Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki basit görünen farklılıklar daha öneli bir hale geliyor.

Tanık ya da şüpheli ifade tutanaklarında iki ülke arasında konuşulan İngilizcede basit hatalar yapılabilir. Mahkeme heyeti tarafından yorumlanacak olan bu ifadelerde yapılan basit hatalar yanlış anlaşılmalara sebep olur.

Dil hizmetleri için anlaştığınız tercümanların o bölgenin ana dilini konuştuğuna dikkat edin. Bu yazıda hukuki tercümelerde Amerikan İngilizcesi ve İngilizce İngilizcesi arasındaki farkları işledik. Böylelikle olası hataları daha iyi kavrayabilirsiniz.

İfade Biçimlerindeki Farklılıklar

Dil her ne kadar aynı olsa da iki ülke arasındaki hukuk diller arasında farklılıklar olabilir. İfadeler mahkemelerde bir olayı aktarırken anlaşılabilir ve açık olmalıdır. Sadece yazılı tercümelerde değil aynı zamanda sözlü tercümelerde de bu duruma dikkat edilmelidir.

Bazı hukuki metinlerdeki ifadelerin kullanımlarına örnekler;

Amerikan İngilizcesi                                         İngiliz İngilizcesi

with respect to…                                                  in respect of…

x Ltd. does not test on animals.                        x, Ltd. do not test on animals.

home away from home                                      home from home

What am I supposed to do now?                      What am I meant to do now?

Bazı ifadelerin kullanım şekillerini ele aldık.

Terminoloji Farklılıkları

Hukuki konularda talep edilen çevirilerde onlarca farklı terminolojide olabilmektedir. Bir trafik kazası ile ilgili olan dosyada tıbbi, hukuki, otomotiv gibi farklı alanlarda teknik terimler yer alabilir. Dolayısıyla tercümanların bu terminolojileri de iyi bilmesi gerekmektedir.

Terminoloji hataları aynı dilin farklı varyasyonlarında daha sık yapılmaktadır. Çünkü tercümanlar bu farklılıkları dikkate almadan çeviri yapabilmektedir.

Terminoloji açısından bazı farklılıklara bazı örnekler;

Amerikan İngilizcesi                                                  İngiliz İngilizcesi

fender, muffler, traffic circle or rotary                wing, silencer, roundabout

period (the punctuation)                                         full stop

vacation, federal/state holiday                              holiday, bank holiday

Örneklerde görüldüğü gibi terminoloji açısından birtakım farklılıklar mevcuttur. Bu durum tercüme bürolarının terminoloji yönetiminin neden dillerin yanı sıra bölgelere göre de yapması gerektiğini gösteriyor. Tercüme Büroları İçin Terminoloji Yönetimi Neden Bu Kadar Önemli? yazısından daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Sonuç Olarak;

Küreselleşme yaşadığımız zamanın basit bir gerçeğidir, bu nedenle bir tercüman Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklarla ne kadar iyi tanırsa, bu lehçelerin nerede farklılaştığını ve çeviri sürecinde bu farkların ne anlam ifade ettiğini anlayabilir.

Dil hizmetlerinde müşterileri taleplerini bilmek daha kaliteli sonuçlara ulaşmak bu farklılıklar bilindiği taktirde mümkündür. Aynı zamanda iki farklı varyasyon için çeviri taleplerinde yerelleştirme de kullanabilirsiniz.