Hukuki Tercümelerde Yapılan Hatalar Nelere Yol Açabilir?

Hukuk ile ilgili tüm belgelerin, anlaşmaların, yazışmaların, mahkeme kararlarının dahil olduğu hukuki tercüme, alanında uzman tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekilen bir tercüme türüdür.

Hukuki tercümeler kişiler, kurumlar, şirketler gibi yapılar ile alakalı olabilmektedir. Hukuki tercüme alanında dahil olan hemen hemen her belge noter onaylı bir şekilde teslim edilmelidir. Noter onaylı tercümeler hakkında daha fazla bilgi almak için noter onaylı tercüme yazısına göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda hukuki tercümelerin öneminden ve olası hata durumlarında ne gibi sorunların oluşabileceğinden bahsetmek istedik.

1- Sözleşmelerde Doğabilecek Hatalar

Sözleşmeler şirketler arası milyonlarca liralık maddeler içerebilmektedir. Sözleşmeler ile ilgili detaylar hukuki tercüme alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde yapılabilecek en ufak hatalar bireyler ya da şirketlerin bir anda haklarını kaybetmelerine ya da borçlu duruma düşmelerine sebep olabilmektedir.

Sözleşmelerde yapılabilecek hatalar kişiler ya da kurumları ağır şartlar altında kalmalarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden hem tercümanlar hem de editörler mümkün olduğunca konuya hakim olmalıdır.

2- Kişi Haklarının Kaybedilmesine Sebep Olabilecek Tercüme Hataları

Mahkemelerde yürütülen her dava için istenilen belgeler kusursuz bir şekilde tercüme edilmiş hatta noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Doğabilecek en küçük yanlış anlaşılmalar aleyhte kararlar verilmesine sebep olabilir.

Ticari, kamusal, patent, kurumsal gibi hangi dava türü olursa olsun en uygun şekilde tercüme sürecinin işlenmesi sağlanmalıdır. Hatta mahkemelerde sözlü tercüme ile anlık olarak sanıkların, davacıların ya da görgü şahitlerinin kusursuz bir şekilde temsil edilmesi gerekmektedir.

3- Şirketler Arası Anlaşmazlıklardan Doğabilecek Maddi Sonuçlar

Faturalar, senetler, patentler, yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler akla gelebilecek şirketler arası tüm belgelerde yapılabilecek en ufak hatalar tarafları maddi zararlara uğratabilmektedir.

Bu yüzden tercümanın titiz bir şekilde çalışma yürütmesinin yanı sıra kaynak dilde ve hedef dilde hukuki prosedürlere, yasalara hakim olması beklenir.

4- Gizliliği Sağlanamamış Yazışmalar

Tercüme hataları sadece yanlış çeviriden kaynaklanmaz. Tercümanlar ve tercüme büroları gönderilen tüm dosyaların gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Gizliliği korumak için Hedef Tercüme Bürosu olarak en yeni siber güvenlik uygulamaları kullanıyoruz. Her gün ekipler doğabilecek güvenlik açıkları üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu sayede tüm belgelerin güvenliğini sağlıyor.

Fakat bu doğabilecek açıklıklar kişiler ya da şirketlerin itibarını zedeleyebilmektedir. Gizli tutulması gerekilen belgelerin açığa çıkması hem maddi hem de manevi açıdan zararlar verebilmektedir.