HUKUKİ TERCÜMEDE YAPILAN YANLIŞLAR NELERE YOL AÇAR?

Hukuki tercüme, kişilerin normal günlük hayatlarında her an karşılarına çıkmayan ve de alan uzmanlığı gerektiren bir çeviri çeşididir. Hukuki tercüme hukuk bilgisi ve ilgili yasalar hakkında bilgi sahibi olmayı gerekli kılar.

Sözleşmeler, anlaşmalar, senetler, patentler, hukuki yazışmalar, yabancı mahkeme kararları gibi belgeler hukuki tercümenin gerektiği başlıca alanlardır. Hukuk bilgisi olmayan kişilerin yaptığı çeviriler alandaki bilgi eksikliğinden dolayı taraflara sıkıntı çıkaracaktır. Hukuki tercüme gerektiren çeviriler ilgili yasal maddelerini aynen içerebileceği gibi, bu maddeleri direkt içermese de bunları dolaylı bir dille anlatabilir. Bu durumda ilgili hukuk dalı her ne ise tercüman bu konularda bilgi sahibi olmalıdır. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir tercüman hukuki dilin ağırlığı nedeniyle neyden bahsedildiğini anlayamaz. Anlayamadığı için de doğru bir şekilde tercüme edemez.

Doğru bir şekilde tercüme edilmemiş hukuki metinler kişileri yanlış yönlendirir. Söz konusu şey yasalar olduğundan kişilerin istemeden de olsa suç işlemelerine neden olabilir. Hukuki tercüme belgeleri çoğunlukla kişilerin belli durumlarda sahip oldukları hakları ya da gerçekleştirmeleri gereken ödevleri içerir. Tercüme yaptıran kişi, bu hak ve ödevlerini doğru bir şekilde öğrenemezse haklarını öğrenememiş, gereksiz yere haksızlıklara uğrayabilir. Ödevlerinin farkında olmadığı için yapması gereken işleri zamanında yerine getirememiş olur.

Borçlar hukuku hakkında bilgisi olmayan bir tercüman borçlarla ilgili hükümler, şartlar içeren bir sözleşmeyi tercüme etmeye kalkışırsa ilgili maddeleri doğru bir şekilde anlayıp yorumlayamaz. Sonunda eksik ya da yanlış tercüme elde eden kişi ise birçok şeyden habersizdir. Yapılan yanlış tercüme sonucunda alacaklı ise alacağını nasıl temin edebileceği ile ilgili sahip olduğu haklar konusunda bilgisiz kalır. Eğer borcu olan kişiyse de belki de tercümanın kendisini yanlış yönlendirmesi sonucunda daha büyük zararlar uğrayabilir.