İlaç prospektüslerinin tercümesinde nelere dikkat edilmelidir?

ilac-prospektus-tercumesiİlaç prospektüsleri tercümesi, son derece zor ve asla hata kabul etmeyen bir çeviridir. Bu çeviri sırasında en küçük bir eksik ya da hatalı tercüme üzücü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu noktada anlaşılmayan tek bir noktalama işareti dahi atlanmamalı, gerekli desteklerle doğru tercüme yapılmalıdır. Tıbbi tercüme kategorisinde en çok dikkat isteyen prospektüs tercümanlığı doğrudan insan ve hayvan hayatına hitap eder. Söz konusu sağlık olduğunda ise son derede hassas davranmak gereklidir. Bu tercümeyi yapacak kurumun gerekli izinlerinin olması da aranacak unsurlardandır.

Prospektüs çevirilerini uzman doktorlar, tıp akademisyenleri, yine uzman olmaları şartıyla veteriner, eczacılar ve biyologların yapması en ideal olanıdır. Bunların dışında, medikal ajanslar ve tıbbi tercümanlar da bu işi yapabiliyorlar. Tıp literatürünün sürekli yenilendiği ve büyüdüğü çağımızda, tıbbi tercüme yapacak çevirmenin de tıp terminolojisine hakim kişiler olması gerekmektedir. Tercüman Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri ışığında çeviriyi tam olarak yapmalıdır. Tıp ve eczacılık dili genelde Latince olduğundan dolayı, tercümanın Latinceye de hakim olması vazgeçilmez unsurlardan biridir. Tıbbi tercümanın, ilacın üretildiği ülkenin dilini çok iyi bilmesi, ilaç endüstrisinde gelişen yenilikleri takip etmesi,  ve tabii ki kurumunun ve kendisinin bu konuda başarılı bir geçmişi olmalıdır.

Prospektüs çevirileri Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine uygun olacak terminoloji ve pozoloji standartlarında olur. Ülkemizde bu konunun üzerinde titizlikle durulmaktadır ve nihayet son yıllarda Avrupa’da uygulanan yönetmelik bire bir Türkiye’de de uygulanmaktadır. Fakat her ülkenin prospektüsünde kendine özgü bilgileri vardır. Mesela bazı ülkelerde hasta için ayrı, hekim için ayrı prospektüs hazırlanırken, bazı ülkelerde ise çok kısıtlı bilgilere yer verilir. Türkiye’de hazırlanan propektüslerde ise yan etkilerden tutun da klinik çalışmalara kadar bir çok veri bulunur.