İngilizce Tercümelerde Yaşanılan Kalite Eksikliklerinin Sebebi Nedir?

Türkiye’de bulunan tercüme büroları, müşterilerine en çok İngilizce tercüme alanında hizmet vermektedir. Bu bir Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviri olabildiği gibi; İngilizce’den diğer başka dillere tercüme de olabilmektedir. İngilizce’nin dünya üzerindeki önemi ve değeri artık hiç kimse tarafından inkar edilemeyecek bir pozisyondadır. Yine dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından anadil olarak veya öğrenilerek konuşulan bir dil olan İngilizce, iş hayatı içerisinde de egemenliğini kurmuştur. Günümüzde birçok bireysel görüşme veya grup toplantısı, İngilizce dilinde yapılmaktadır. Bu açıdan ele aldığımızda İngilizce’nin, insanları ortak bir iletişim aracı etrafında toplandığını rahatlıkla görebiliriz. İngilizce tercümelere yönelik talebin fazlalığı da bahsetmiş olduğumuz bu durumla bağlantılıdır. Bir dil, dünya üzerindeki etkinliğini ne kadar arttırsa onun çevirisine yönelik gereksinim de o kadar artış gösterecektir. Ancak ülkemizde ne kadar sık İngilizce çeviri yapılsa da bu çevirilerde halen birtakım sorunlar baş göstermektedir. Bunlardan en büyüğü ve en önemlisi, kalite eksiklikleridir. Peki ama bu eksikliklerin sebebi ne olabilir?

İngilizce tercümelerde yaşanılan kalite eksikliklerinin başlıca sebebi, bu dilde çeviri yapan amatör tercümanlardır. Bizim her zaman dile getirdiğimiz tek bir şey vardır: Tercüme, yalnızca bir dili diğer bir dile çevirmek anlamına gelmez. Onun üstlenmiş olduğu başka görevler de vardır. Bunlardan en önemlisi, dillerin yanı sıra kültürlerin de birbirine aktarılmasıdır. İster yazılı İngilizce çeviri olsun, ister sözlü İngilizce çeviri; her birinde önemli olan kıstas kaynak ve hedef diller arasındaki aktarımı, kültürel öğeleri de göz önünde bulundurarak hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmektir. Siz bir tercüman olarak çeviri işlerinizde yalnızca dilbilgisi ve imla hatası yapmamaya çaba harcıyorsanız şunu bilmelisiniz ki, hataya düşeceksinizdir. Sizin tüm bunların yanı sıra, toplumların birbirlerini tanımalarını sağlamak gibi önemli bir göreviniz daha vardır. İşte, İngilizce çevirilerdeki problemler de buradan kaynaklanmaktadır. Dili alt düzeyde öğrenip hemen tercümanlık mesleğine soyunmak asla doğru bir davranış değildir.

İngilizce tercümelerde yaşanılan kalite eksikliği problemi, yalnızca uzman çevirmenler aracılığıyla atlatılabilir. Bu konuda da tercüme bürolarına büyük sorumluluklar düşmektedir.