İngilizce – Türkçe tercümenin günlük hayata katkıları nelerdir?

ingilizce-terkce-tercumeİngilizce’nin dünya geneline yayılan etkisini kabul etmemeye imkan yoktur. Şu an dahi pek çok ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiş, resmi dil olarak kabul edilmeyen ülkelerde bile en çok konuşulan ikinci dil ile evrensel bir dil haline gelmiştir. Üretimden, sağlığa, siyasetten, ekonomiye kadar pek çok alanda kullanılan bu dünya dili ülkemizde de her geçen gün ilerlemektedir. Eğitim kurumlarında dahi çocuklara 10 yaşında öğretilmesine başlanmalı ibaresi geçen ilgili müfredatta değişikliğe gidilerek, bu yaş sınırı 8 e düşürülmüştür.

Bu kapsamda düşünürsek İngilizcenin ülkemizde ve dünyada ne kadar geçerli bir dil olduğu, resmi ve gayri resmi bir çok belgenin uluslararası geçerliliğin olabilmesi için İngilizce olarak hazırlanması gerektiğini biliyoruz. Dünyada her ülkenin geliştirdiği sistemler ve ürettiği ürünler kendi dilleri dışında mutlaka İngilizce olarak hazırlanır, teknolojik açıdan kullanılan başta bilgisayar programları olmak üzere, telefon ve benzeri kitle iletişim araçlarında dahi İngilizce terimler ve kullanımlar geçerlidir.  Teknolojinin dili olarak ta kabul edilen İngilizce, her ülkede bulunan tercümanların sayısı ne kadar çok olsa da ihtiyacı karşılamak için asla yeterli olmaz.

Ülkemizde,  sanat ile ilgili sinema filmleri, belgesel filmler, spor alanları, siyasi gelişmeler ve yazışmalar, haberleşme sistemlerinde ve eğitim ile ilgili ders kitapları, bilimsel makaleler, eğitici fil ve yapıtlar genellikle İngilizce olarak giriş yapar ve tercümanlar vasıtasıyla karşımıza Türkçe ye çevirilerek gelir. Ticari hayatta da en çok konuşulan, ithalat, ihracat, gümrük, faturalar ve anlaşmalar dahi İngilizce terimlerle ve yazışmalarla geçerlilik kazanır. İngilizce- Türkçe tercüme günlük hayatta aslında farkına bile varmadığımız bir çok alanda karşımızdadır. Bu hizmeti veren tercümanlık büroları, uzmanlık konularına göre bu hizmeti hemen her sektör için verebilmektedir.