İnternet sitesi tercümesi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Son dönemde 45 derecelik bir açı ile hem talep hemde önem derecesini arttırmakta olan bir tercüme türü olan web sitesi tercümesi hizmeti, son dönemde oldukça gelişen tercüme türlerinden birisi olarak önemini giderek arttırmaktadır. Bildiğiniz gibi tercüme sektöründe son dönemde artan bir talep artışına sebep olan olan tercüme türleri bilişim alanında yapılmakta olan tercümelerdir. Bu alanda sunulmakta olan çözümler birçok noktada yetersiz kalmakta ve yeterli uzmanlık derecesinin sağlanamaması sebebi ile firmalar zor duruma düşmektedirler. Ülkemizde henüz web sitesi tercümeleri, tercüme büroları tarafından farklı bir alan olarak görülmemektedir. Tercüme edilecek olan metinlerin hiçbir uzmanlık kriteri aranmadan tercümanlara gönderilmesi gibi birçok durum, zaman zaman yaşanmakta ve şirketini uluslararası arenada sergilemek isteyen firmaların hedefinden sapmalarına yol açılmaktadır.

Ülkemizdeki web sitesi tercüme piyasasının genel durumuna kısa bir göz attığımıda bu alandan sunulmakta olan çözümlerin belirli bir kriter çerçevesinde irdelenmediğini açıkça görebilmemiz mümkündür. Sektörün birçok alanında olduğu gibi web sitesi tercümesi alanında da özel bir proses belirlenmiş durumda değildir. Hal böyle iken, web sitesi tercümesi hizmeti konusunda bir takım yanlışların düzeltilmesi konusunda sektörde ki büyük firmaların radikal kararlar almalarını teşvik edecek çözümler ortaya konulabilmelidir.

Bildiğiniz gibi web sitesi tercümesinin önemi birçok tercüme türünden daha önemli olabilmekte ve bu alanda yapılan yanlışların firmaların internet sitelerinin kalitesiz algısı oluşturmasına sebebiyet vermektedir. Sektörde yapılan birçok yanlışta olduğu gibi web sitesi tercümesi işleminde de mutlak suretle düzeltilmesi gereken birçok etmen bulunmaktadır.

Web sitesi tercümesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Web sitesi tercümesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar, oldukça çok olmakla birlikte bu alanda mevcut durumun kalitesini bir nebze de olsa attırabilecek birkaç önerimizi sizlere sunmak istiyoruz.

  • Öncelikli olarak web sitesi tercümesi hizmeti alan firmanın bulunduğu sektör iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Hukuk, inşaat, makina sektörü gibi birçok sektörün yansıması doğrudan internet sitesine yansıyacağı için, tercüme edilecek olan web sitesinin uzmanlık konusunun doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir.
  • Tercüme işlemi yapılacak olan web sitesinin konusunun belirlenmesinin ardından ilgili alanlarda uzman bir genel tercüman, birde teknik tercüman asgari oranlarda proje için atanmalıdır.

Üst bölümde bahsetmiş olduğumuz unsurlara dikkat etmeniz durumunda, bu alanda daha kaliteli tercüme hizmeti sunmak mümkün olabilecektir. Web sitesi tercümesi konusunda sunulmakta olan çözümlerin bunlarla sınırlı olmadığını da sizlere hatırlatmak isteriz. Web sitesi tercümesini daha kaliteli bir hale getirmek için uygulanması gereken kalite proseslerini gelecek yazılarımızda ayrıntılı olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz.