İsviçre Almancası ve Almanca Arasındaki 3 Fark

İsviçre Almancası, İsviçre’nin Lihtenştayn ve Alman kantonlarında konuşulan Almanca lehçesinin bir adıdır. İsviçre’de yaklaşık 4.5 milyon insanın konuştuğu Alman lehçelerinin bir koleksiyonudur. Bu dilde her lehçenin kendine ait kelimeleri vardır ve yazı dili olarak yüksek Almanca kullanılır.

Yaygın kullanım alanları oldukça çeşitli olmakla birlikte; sözlü iletişimde, yerel gazeteler, e-postalar, kişisel mektuplar ve bazı kitaplar gibi yazılı medyalarda da kullanılır.

Fransa ve İtalya ile olan yakınlık nedeniyle İsviçre Almancası Fransızca ve İtalyanca dillerinden etkilenmiştir. Bu nedenle Almancaya göre telaffuz ve yazı dili anlamında farklılıkları vardır. Bu farkları kategori olarak ele alacak olursak;

Yazım ve Dil Bilgisi Farkı

İsviçre Almancası ve Almanca Dil Bilgisi

 

 

Yazılı tercümelerde İsviçre Almancası ve Almanca arasındaki belki de en belirgin fark Almancada kullanılan “ß” yerine İsviçre Almancasında “ss”in kullanılmasıdır. Bu nedenle aynı kelime için farklı yazımlar uygulanır.

Dil bilgisi ise birçok farklılıklar gösterir. En büyük farklılıklardan biri İsviçre Almancasında geçmiş zamanın kullanılmamasıdır. Kişi zamirleri ve dilek kipleri kullanılmaz. İsviçre Almancasında çok amaçlı sözcük olan “wo(burada)” bütün durum ve cinsiyetleri kapsar.

Telaffuz

İki dili birbirinden ayıran en büyük farklılıklardan biri de şüphesiz telaffuzdur. İsviçre Almancası özellikle Fransızca, İtalyanca gibi dillerden etkilendiği için Almancadan farklı yapılarda telaffuz kullanır.

Örneğin i, u, e seslilerinin kullanıldığı kelimeler standart Almancada iki ses olarak telaffuz edilirken İsviçre Almancasında tek ses olarak telaffuz edilir. Örneğin bir Alman vatandaşının İsviçre Almancası konuşulan bir ortamda bu dili anlaması oldukça zordur.

Kelime

İsviçre Almancası ve Almanca Arasındaki Kelime Farkları

İsviçre Almancası ve Almanca arasındaki farklılıkların bir diğeri ise kullanılan kelimelerdir. Kelimeler  dil bilgisi kurallarından ötürü kimi zaman farklı yazılsalar da, yazımı aynı kelimelerin dahi okunuşu farklıdır. Örneğin  küçük mutfak dolabı’ kelimesinin standart Almancadaki karşılığı Kuchenkasten iken İsviçre Almancasındaki karşılığı ise Chüchichäschtli ‘dir.

Sonuç

Bütün bu farklılıklar doğrultusunda konuşulan diyalektikler, kelimeler ve telaffuz farklı olsa da İsviçre Almancasının kökeni standart Almancadan gelmektedir. Yazılı metinlerde bu iki dilin birbirini anlayabilmesi çok daha mümkündür.