İtalyanca Tercüme ve Ahenk

‘Modern Latince’ diye de adlandırılan, entelektüelliğin bir simgesi olarak anılan İtalyanca, dünya üzerinde konuşulan dillerin belki de en melodik ve en ahenkli olanıdır. Dilin tarihsel geçmişine baktığımızda ise, ne kadar önemli olduğu net bir şekilde anlaşılacaktır. İtalyanca, birçok alanın terminolojisine sayısız kelime kazandırmıştır; ancak bunlar arasında en önemli olanı bilimdir. Şu an halen hazırlanan birçok bilimsel makalenin dilini İtalyanca oluşturur. Dilin öğrenimi ise, zor olmamakla birlikte; bireylerin en fazla güçlük çektikleri nokta telaffuz olabilir. Yazımızın başında da dediğimiz gibi İtalyanca ahenkli bir dildir ve bu ahenk unsuru, telaffuzu doğrudan doğruya etkilemektedir. İtalyanca tercüme hizmetlerine yönelik ilginin de hızla arttığı bu dönemde sizlere, İtalyanca çeviri işinin inceliklerinden bahsetmek isteriz.

İtalyanca tercüme hizmetini, yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı alanda ele alacağız. Önceliğimizi yazılı çeviriye verirsek şunları söyleyebiliriz: İtalyanca-Türkçe veya Türkçe-İtalyanca çeviri yapacak olan bir tercümanın her şeyden önce, bu iki dile de eşit düzeyde hâkim olması gerekir. Aktarımın doğru yapılabilmesi için bu bir şarttır. Ancak, bu esnada dikkate değer diğer unsur kültürdür. İtalyanca’nın tarihsel önemine paralel olarak, dilin anadil olarak konuşulduğu toplumun kültürünü ilgili yerlere aktarabilmek oldukça önemlidir. Söz konusu bir sözlü tercüme ise, telaffuz unsuru da devreye girecektir. Dilde yoğun vurgulamalar olduğu için çevirmenin, bu vurgulamaları hedef topluluklara doğru yansıtması gerekir.

İtalyanca’nın hassasiyetini göz önünde bulundurarak çevirilerini yapan her tercüman, gerçek başarıya ulaşacaktır. Bu dilde çeviri hizmeti almak isteyen bireylerin de profesyonel isimlerle çalışmasını tavsiye ederiz. Özellikle ülkelerarası etkileşimin bu denli önemli olduğu bir dönemde, yazılı veya sözlü tüm çevirilerde hatalardan uzak olması, bahsi geçen etkileşimin zarara uğramaması adına oldukça önemlidir.