İtalyanca Tercüme Yapacak Bir Tercümanda Bulunması Gereken Özellikler

Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan İtalyanca, Floransa lehçesine dayanır; ancak topluluklar arasında büyük lehçe farklılıkları da bulunur. Bir İtalyan bireyin bile iyi bir eğitim almadığı takdirde İtalyanca’yı, Floransa lehçesinde konuşabilmesi oldukça zordur. Bu dil, ses sistemi bakımından İspanyolca ve Latince il büyük benzerlikler gösterir.  Gramerine baktığımız ise, çağdaş Roman dillerine benzediği fark edilir. Örneğin; durum belirten ad çekimi yoktur ve sıfat ile ad arasında bir uyum vardır. Tüm bunların haricinde İtalyanca için diyebileceğimiz en önemli şey ise, dünya üzerinde konuşulan en melodik dillerden biri olduğudur. Dilde, kelimeler çoğunlukla ünlü harfle bitirilir ve vurgulamalar da çok yoğun olarak kullanılır. Tüm bunlar, dilin ahenkli bir yapıya bürünmesini sağlamıştır. Duygusal anlatımları da zengin olan İtalyanca’nın, tahmin edersiniz ki çevirisini yapmak da pek kolay değildir. Peki, İtalyanca tercüme yapacak olan bir tercümanda bulunması gereken genel özellikler nelerdir?

Her şeyden önce şunu söylemeliyiz ki, her İtalyanca bilen birey bu dilin çevirisini yapabilir diye bir şey yoktur. Tercümanların veya tercüman adaylarının bunun yanı sıra yapması gereken birçok şey daha bulunur. “Nedir bunlar?” diye soracak olursanız, sizlere şu cevabı vermemiz mümkündür:

  • Her şeyden önce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde okumak ve mezun olmak gerekir. Bu bölümde, dilin inceliklerinin öğrenilmesi mümkündür. Zaten günümüzde hemen her tercüme bürosu da kadrolarında eğitimli tercümanlarla çalışmayı tercih etmektedir.
  • Yazımızın başında da dediğimiz gibi İtalyaca’nın birbirinden farklı birçok lehçesi bulunduğu için, bu dilde çeviri yapacak olan kişilerin bu lehçelere hâkim olması gerekir.
  • İtalyanca’nın duygusal anlatımına ayak uydurması gereken tercümanın, yine dilin melodik yapısını da anlayabilmeli ve ona ayak uydurabilmelidir. Yani bu da demek olur ki, tercüman telaffuz unsura çok büyük özen göstermelidir.
  • Sözlü çevirilerde tonlama ve vurguların önemini göz ardı etmemelidir.