İthalat ve Tercüme

ithalat-tercumeÜlkeler arası iletişim birçok alanda gün geçtikçe ilerlemektedir. Özellikle ticaret ve turizm alanında yaşanan gelişmeler ile ülkeler birbirlerinden çıkar sağlamaktadırlar. Ticaret alanında yapılan ihracat ve ithalat ile ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Firmalar dış satımlarında ürünlerini özenle tanıtmalıdırlar. Ayrıca dışarıdan satın aldıkları ürünün de özelliklerini bilmeli ve anlayabilmelidirler. Bu işi yapabilmek için de tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir dilin aktarılmak istenen başka bir dile aktarılması  ve anlatılmak istenilen mesajın olduğu gibi çevrilmesine tercüme denilmektedir. Tercüme işi o dile hakim profesyonel kişilerce yapılmaktadır. Bu kişilere de tercüman veya çevirmen denmektedir. Günümüzde tek dilin yetersiz olması tercümanların önemini arttırmıştır. Tercümanlar çeşitli sektörlerde olmak üzere yurt dışı ile yapılan ticaretlerde de çok önemli bir yere sahiptirler. İthal edilen ürünlerin özelliklerinin anlaşılması için tercümanlar kullanılmaktadır. Ürünün yanlış değerlendirilmesi ve yanlış kullanım amacıyla ithal edilmesini önlemektedirler. İthal edilen ürünün üzerinde son kullanma tarihi, içinde yer alan maddeler, zararlı yönleri, kullanım talimatları, üretim yeri gibi bilinmesi gereken özellikler tercümanlar tarafından çevrilmektedir. Ayrıca firmalar dış ilişkilerinde de tercümanları kullanmaktadırlar. Firmaların yaptığı anlaşmalarda, katalog çevirilerinde, ürün özelliklerinin çevirilerinde işini iyi yapabilen personele ihtiyaç duyarlar. Firmalar aradıkları ürünün ithal edilmesinde ürün özelliklerini bilmeleri çok önemlidir. Yanlış ithal edilen bir ürün ekonomik kayba ve zaman kaybına sebep olacaktır. İşte firmalar bunları engellemeyi amaçlamak için tercüme yapabilen profesyonelleri bünyelerine almaktadırlar.

Görüldüğü üzere diğer ülkelerin birbiriyle anlaşabilmeleri için birbirlerinin dillerini anlayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu neden işe alınacak tercümanın profesyonel olmasına ve kendini ispatlamış bir tercüme şirketinden olmasına özen gösterilmelidir. Tercüman olmadan yapılan bir ithalat, gözü kapalı alışveriş yapmaya benzer. Ürünün üzerindeki resimlere veya ürünün şekline aldanarak satın aldığınızda aradığınız özelliklerle alakası olmayan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumu engellemek için tercüme çok gereklidir.