İyi bir tercümanın özellikleri nelerdir?

Tercüman iyi bildiği, uzmanı olduğu bir dildeki yazılı ve sözlü metni başka bir dile en doğru şekilde çevirecek bir meslek mensubudur. Tercümanın en önemli vasfı, çeviri yapacağı metnin anlam bütünlüğünü koruyarak işini yapmasıdır. Bunu yapabilmesi için çeviri yapacağı dillerin kültürlerini bilmeli ve gelişmeleri yakından takip edebilmesi gereklidir.

Tercümanlık yapabilmek için, üst düzeyde akademik eğitim almış olmak çok önemli bir vasıftır. tercumanAyrıca iyi bir sözel yeteneğinin bulunması, tercümanın çevireceği metni anlaşılır bir dilde yazmasını sağlayacaktır. Mesleğini severek yapacak bir tercüman, çeviri yapacağı dilleri her zaman takip edecek olup, gelişmeleri mesleğine daha çabuk yansıtacaktır. İyi bir tercüman kendini dış ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim gibi konularda da eğiterek, mesleğinin doruğunda oldukça iyi işlere imza atacaktır. Yapılacak çevirileri doğru olarak yapabilmek için, çevirinin içeriğine hakim olmaları gerekir. Aranılan tercümanlar, yapılan tercümelerdeki ihtisas gereken kelimeleri çok anlamlı ve doğru bir şekilde çevirdikleri için mesleklerinde başarı sağlamış kişilerdir. Kazançları oldukça iyi olan tercümanlar, mesleki birikimleri sebebiyle kazançlarını her zaman arttırabilecek konumdadırlar. Tercümanlık yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Yazılı tercümanlığın aksine, sözlü tercümanlık oldukça yorucu bir işlemdir. Metnin birkaç saniye gerisinden gelerek, kelimeleri bir başka dile çevirmek büyük bir zihin yorgunluğuna yol açmaktadır. Bunun için mutlaka çeviri yapılacak dillerin çok iyi özümsenmesi ve bilinmesi gereklidir. Her ne kadar tercümanlar sözlü metinleri çeviren biri olarak bilinse de, kendini geliştiren tercümanlar yazılı çeviriler de yapabilir.

Görüldüğü gibi, bir tercümanın sadece yabancı bir dili iyi bilmesi yeterli olmuyor. Bunun yanında, çeviri yapacağı konularda da bilgi sahibi olması, onun başarısının en önemli etkenlerinden biridir. Tercümanın işini doğru yapması demek, her zaman tercih edilmesi için yeterli bir sebeptir. Kendini sürekli geliştiren tercüman, karşısındakini de mağdur etmeyecektir.