Kaynak Metinde Söz Sanatlarının Bulunması Tercümeyi Nasıl Etkiler?

Tercüme, herhangi bir dilde yazılmış bir metnin ya da konuşmanın, tercüman denilen uzmanlar tarafından, bir başka hedef dile çevrilmesi işlemidir. Tercüme eğitim alanında da birçok şekilde kullanılmaktadır. Yazılı kaynakların tercümesi, sesli kaynakların tercümesi, görsel kaynakların tercümesi eğitim alanında tercümenin kullanıldığı farklı formlardır. Herhangi bir tercüme işlemi yapılırken tercüman kaynak dildeki ses özelliklerini korumalı tercümeyi hedef dile çevirirken en az hata ile tercüme işlemini tamamlamalıdır. Yazılı tercüme ile eğitimde kullanılabilecek kitaplar çevrilmektedir, sözlü tercüme ise genellikle konferans, toplantı panel vb. Alanlarda kullanılmaktadır. Tıbbi çevirilerde tıp konuları ve tıbbi cihazlar ile ilgili çeviriler yapılmaktadır. Tercümenin konusu çok geniştir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çeviri işi ciddiye alınarak yapılmalıdır.

Tercüme yaparken tercümanlar pek çok zorlukla karşılaşırlar. Kaynak dilden hedef dile çevrilen metinlerde dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar vardır. Örneğin: doğru sözcük seçimi, doğru sözcük kullanımı, doğru sözcük sıralanışı, doğru noktalama işaretlerini kullanma, dil yapısına uygun belli ifade biçimleri hakkında bilgi sahibi olma vb. Gibi. Bu konular tercüme işlemi yapılırken tercümanın dikkat etmesi gereken konulardır. Ayrıca tercüman kaynak dilden çok hedef dile hâkim olmalıdır. Çeviri yapacağı kaynak dil hakkında ne kadar bilgisi olursa tercüme o kadar düzgün yapılabilir. Bu nedenle tercümanlar en iki dili kendi dili kadar iyi konuşmalıdır. Fakat bu özelliklere sahip olan bir tercüman dahi hata yapabilmektedir. Kaynak dile ait söz dizimi ve yapı bilimi ile bilgileri iyi derecede olsa bile bunları ifade etmekte zorluk yaşayabilir. Bu noktada tercümanın sorunları kısa sürede çözme becerisi ve yaptığı işte ne kadar deneyimli olduğu büyük rol oynamaktadır.