Tercümanların Yaşamak İstemediği 4 Durum

Kültürel engelleri yıkmak, insanların küresel olarak birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak ve dünyadaki dillerin korunmasına yardımcı olmak tercümeyi asil bir iş ve sektör haline getirmiştir.Elbette ki bütün bunlar aynı zamanda zorluklar da meydana getirir.

Tercüme alanında aldığınız yıllar süren bir eğitim, sıkı çalışma ve ayaklarınız üzerinde durabilme becerisi gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda tercümanlar da sabırlı, tarafsız olmalı ve fikirlerini kendilerine saklamayı öğrenmelidir. 

Öğrenmesi gerekenlerin dışında, tercümanların sektörde yaşamaktan kaçındıkları çeşitli problemleri vardır. Bunlar;

Yanlış Zamanda Doğru Sözcüğü Unutmak

Tercümanlar, ofisler, sempozyum, konferans gibi etkinliklerin olduğu sahneler, mahkemeler gibi çeşitli farklı alanlarda çalışmalar yaparlar. Genellikle konuşmasalar bile hep göz önündedirler ve bu anda konuşmacının her bir kelimesini dinlemek, o an başka hiçbir şey düşünmemek zorundadır. Aksi halde konuşmadan uzaklaşıp, tercüme sırası geldiğinde ımmm- ııııı gibi kaçamak tepkilerle tercümeyi geçiştirmek zorunda kalırlar.

Fikirlerini Kendine Saklamak

Tercümanlar tercüme ettikleri konuşmacının fikirleri ve vermek istedikleri mesajları taşımak zorunda kalırlar. Aynı fikirde olmadıkları, farklı görüşlerinin olduğu çeşitli konulardaki konuşmalarda fikirlerini kendine saklamak zorunlulukları vardır ve bu tercümanlar tarafından en sevilmeyen mesleki zorunluluklardan biridir. Konuşma her ne kadar sizin fikir ve görüşleriniz doğrultusunda ilerlemese de konuşmacının cümlelerini çevirerek tekrar etmek bu işin bir parçasıdır.

Şaka Çevirme

Mizah, bölgeden bölgeye, kültürden kültüre değişir ve evrensel olan neredeyse hiçbir şaka yoktur. Fakat, her ne kadar dile hakim olsalar da tercümanların şaka çevirme konusundaki zorlukları yine mesleğin sevilmeyen yanlarından biridir.

Bir şakanın, şakayı yapan kişinin ağzından başka dilde çıkıp çevirmen tarafından çevrilmesi süreci hali hazırda şakanın etkisini kaybettiren bir süredir. Bu yüzden çoğu çevirmen şakaların sadece ait oldukları dillerin konuşulduğu ülkelerde yapılmasını isterler. Her ne kadar mümkün olmasa ve şaka çevirmek hala işlerinin bir parçası alsa da.

İşlerinin Kolay Olduğunu Düşünen İnsanlar

Makine çevirilerini kullanıyor olabilmek bazı insanların bu alanda uzman olduklarını düşünmelerine sebep olsa da bu durum elbette ki bu şekilde değildir. Sözlü tercümenin zorlukları  linkinden sözlü tercümenin tercümanlar için zorlukları nelerdir detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Hiçbir meslek, göründüğü, bilindiği ya da söylendiği kadar kolay değildir. Meslekler konusunda denemeden kulaktan dolma ya da gördüğü kadarını değerlendiren insanlar tercümanlığın kolay olduğunu dile getirebilirler. Fakat tercümanlar profesyonellik ve uzmanlık gerektiren bu işi hali hazırda yapıyorken elbette ki bu tarz ön yargılara bağlı kalmıyorlar. Fakat ön yargılı insanların yanlış değerlendirmeleri elbette her meslekten çalışanın karşılaşmak istemediği durumlardan biridir.