Kimler Tıbbi Tercüme Yapabilir?

Tıbbi tercümelerin çeviri sektörü içerisinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu fırsat bulduğumuz her an dile getiriyoruz. Yazılı tercüme başlığı altında değerlendirilen bu çeviri türü, gerçek anlamda diğer tüm türlerden farklı bir konumdadır. Söz konusu tıbbi tercüme oldu mu çeviride gereken uzmanlık ve deneyim seviyesi, gösterilmesi gereken dikkat ve özen iki katına çıkar. Çoğunlukla sağlık raporlarının, ilaç bileşimlerinin, prospektüslerin ve tıbbi makalelerin çevirisi ile ilgilenen tıbbi tercümeler doğru kişiler tarafından yapılmadığı takdirde bırakın hizmet alan kişiyi, tüm insanlık mağdur duruma düşürülecektir. Peki, bu bağlamda tıbbi tercümeleri yapacak kişiler kimler olmalıdır?

Biraz önce anlattıklarımızdan şöyle bir çıkarım yapmanız mümkündür: Tıbbi tercümeler, insan sağlığı ile yakından ilişkilidir. Evet, doğru. Tıpla ilgili oluşturulmuş bir belge, doğrudan doğruya insan hayatını ve sağlığını ilgilendirir. Yapılacak çeviriler, birden fazla sayıda insanın eline ulaşabilir. Bu nedenledir ki, bu tür tercümelerde en ufak bir hata payı dahi yoktur. Zaten olması halinde ortaya çok büyük olumsuzluklar çıkacaktır. Biz her zaman söyleriz, “çeviri uzmanlık ve deneyim gerektiren bir sektörüdür” diye. Bu uzmanlığa ve yüksek deneyim seviyesine ulaşmamış kişiler, duracakları yeri bilmelidir. Yani siz sektöre yeni giriş yapmış bir tercümansanız veya tıbbi çeviriler üzerinde uzmanlaşmadıysanız, o zaman size bu alanda gelen hizmet taleplerini kati suretle geri çevirmelisiniz. Bu çerçevede kimlerin tıbbi tercüme yapabileceği konusuna gelirsek, şunları söyleyebiliriz:

  • Tıbbi tercüme yapacak olan kişiler, muhakkak tıp eğitimi almış kimseler olmalıdır. Çünkü dosyalarda çok sayıda tıbbi terim yer alacaktır. Haliyle bu terimlerin tam karşılığını bulabilmek ve metnin anlam bütünlüğünü bozmaksızın çeviri yapabilmek için tıp alanında bilgi sahibi olmak gerekir.
  • Tercümanın Latince bilmesi şarttır. Çünkü tıp dünyasına hakim dil Latince’dir ve tercümanın bu dili bilmesinin gerekliliği, yine bir önceki maddede anlattıklarımızla bağdaştırılabilir.
  • Tercüman, sadece kaynak dile değil hedef dile de tam hakimiyet kurmuş olmalıdır. Bunun yanı sıra, dillerin noktalama işaretlerini bile çok iyi düzeyde biliyor olması gerekir.

Tıbbi tercümelerin iki kişi tarafından yapılması, bireylere en doğru sonucu verecektir. Bunlardan bir tanesi yukarıda saydığımız niteliklere sahip olan tercüman; diğer ise, uzman bir editördür.