Kitap Tercümesinde Tercümenin Hangi Kollarından Yararlanılır?

Ülkemizde kitap çevirmenliği I.Tanzimat edebiyatı ile birlikte başlamıştır. Matbaanın bulunması ile birlikte kitap çevirileri büyük bir hızla çoğalmıştır. Öyle ki çevirisi yapılan kutsal kitaplar yeni dinlerin ve düşünce akımlarının yanı sıra pek çok farklı edebi akımın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Örneğin Fenelon’dan Telemak Yusuf Kâmil Paşa, Ahmet Vefik Paşanın Molaire’den yaptığı çeviriler ve Şinasi’nin La Fontaine’den yaptığı çeviriler bunlara örnektir. Tanzimat döneminde bu çevirilerin amacı geri kalmış Osmanlı medeniyetini yeniden yükseltmek ve devletin çöküşünü önlemekti ancak II. Tanzimat edebiyatıyla asıl amacını unutan yazarlar başarısız olmuşlardır.

Kitap Tercümesi

Kitap tercümesi kuralına uygun yapıldığı takdirde eğlencelidir, bir yapbozun parçalarını birleştirmeye benzer ve çeviri yapan tercümana zevk verir. Kitap tercümesi yapabilmek için yabancı dille yakından ilgili olmak gerekir.  İlgilendiğiniz alanlarda çok ama çok kitap ve makale okumalı, o dilin girdisini çıktısını, deyimsel yapısını, uzun cümle kuruluşlarını, özetle gramerini ileri düzeyde, anlamsal tuzaklara sık sık düşmeyecek kadar iyi tanımak gerekir. Ancak böylelikle iyi bir kitap tercümesi yapılır. İyi bir tercüman öncelikle iyi bir okur olmalıdır. Yerli yabancı birçok kaynağı okumalıdır. Böylelikle yapacağı çeviriler herkes tarafından beğenilir. İyi bir kitap çevirisi hiç bir zaman unutulmaz.

Kitap tercümesi yabancı bir dilde yazılmış herhangi bir eserin başka bir dile çevrilmesi işlemine denir. Kitap tercümesi tanımı ise ortaya konan çeviriye verilen isimdir. İnsanların başka dildeki eserleri anlaması amacıyla mütercim tercümanlar tarafından yapılan tercüme türüne denmektedir. Kitap tercümesi yapacak olan mütercim tercümanlar hem ana dilin hem de kaynak dilin dil bilgisi özelliklerine hâkim kişiler olmalıdırlar. Ülkemizde mütercim hakları ÇEVBİR uluslar arası alanda ise CEATL tarafından korunmaktadır.