Küreselleşme ile Tercüme Hizmetleri Arasındaki Bağlantı Nedir?

Globalleşme ya da diğer adıyla küreselleşme şirketlerin, kültürlerin, ürünlerin, insanların teknolojinin etkisi ile birbirine yakınlaşmaları yani bütünleşmeleri demektir. Tüm bu bütünleşme sürecinde teknoloji kadar dil hizmetleri de sürece fayda sağlamaktadır.

Tercüme sektörü diğer tüm endüstrilerdeki talepleri, kişisel tercüme taleplerini ya da diplomatik ilişkilerdeki süreçlerde yer alan kapsamlı bir sektördür. Değişime ayak uydurabilmek için en yeni teknolojiler tercüme sektörüne entegre edilir. Bu sayede yüksek kalite standartlarında çeviri imkanı sunulur.

Bu yazıda globalleşmenin sürecinde tercüme sektörünün yerini inceledik.

Uluslararası Şirketlerin İletişiminde Dil Hizmetleri

Çok uluslu şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çok uluslu bir şekilde hizmet verebilmek için de şirketler ortakları, müşterileri ya da çalışanlarıyla farklı dillerde iletişime geçmek durumunda. Genellikle İngilizce üzerinden iletişim sağlansa da tarafların İngilizce bilmediği durumlar ortaya çıkabilir.

Şirketler arası iletişim için de İngilizce kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde kurulan farklı diller konuşan şirketler kendi aralarında iletişim dili olarak İngilizce kullanırlar. İletişimde talep edilen tercüme türleri;

  • Yazışmalar.
  • E-posta tercümeleri.
  • Telefon görüşmelerinde tercüme.
  • Video konferans görüşmeleri.
  • Toplantılarda ardıl tercüme.
  • Mobil raporlama çevirileri

Üretim Aşamalarında Tercüme Talepleri

Küreselleşmenin bir diğer etkisi ise şirketlerin üretim aşamalarında farklı ülkelerdeki çeşitli kaynakları kullanmalarıdır. Diğer bir değişle çok uluslu üretimin yaygınlaşmasıdır. Ham madde kaynaklarına yakın, ucuz iş gücünün olduğu Çin gibi ülkeler üretimde pazarın büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

Şirketler Asya pazarında düşük maliyetli üretim gerçekleştiriyor. Fakat buradaki şirketler, çalışanlar, ortaklar gibi üretimdeki pay sahipleriyle iletişime geçmek için profesyonel dil hizmetlerinden faydalanılması gerekiyor.

Sadece iletişimde değil. Üretim süreçlerinde devletlerin üretim standartlarına uygun üretim sağlanabilmesi için gerekli izinler, çeşitli üretim prosedürleri, güvenlik önlemleri gibi birçok konuda profesyonel tercümelerden faydalanılıyor.

Dağıtım ve Pazarlama

Bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde yayılması şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini kolaylaştırdı. Farklı ülkelerdeki depo yönetimleri, dağıtımı kolaylaştırırken ithal ürünlerin sayısını da arttırdı.

Pazarlama artık daha çok dijital ortamlarda gerçekleşiyor. Firmaların ihtiyacı olan tek şey yerel halkın diline çevrilmiş pazarlama metinleri. Bu noktada yerelleştirme uzmanlarına büyük iş düşüyor.

Dijital Hizmetlerde Tercümenin Yeri

Globalleşmeyi hızlandıran süreçlerden biri İnternet kullanımının yaygınlaşması. Internetworldstast.com‘un verilerine göre Afrika Kıtası’nda İnternet kullanımı son 19 yılda %11.553 oranında artış göstermiş. İnternet’e erişimin kolaylaşması bu alanda faaliyet gösteren firmaların artmasına sebep oldu.

Yazılım firmaları, mobil uygulama geliştiricileri, oyun firmaları, web sitesi üzerinden hizmet veren çeşitli firmalar daha geniş kitlelere ulaşabilmek web sitesi tercümesi, mobil uygulama tercümesi gibi hizmetlerden faydalanıyor.

Yerelleştirme ve Uluslararasılaştırma Hizmetleri

Gün geçtikçe şirketlerin daha fazla yerelleştirilmiş içeriklere ihtiyacı oluyor. E-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması gibi hizmetler sayesinde milyonlarca insana kendi dillerinde hitap ediliyor.

Çok uluslu şirketlerin içerik yönetimi, pazarlama süreçleri ya da AR-GE çalışmalarında bulunabilmeleri çoklu dilde proje yönetimi sağlamaları gerekiyor. Bu süreçlerde İngilizce’den yardım alınarak uluslararasılaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Hangisini Tercih Etmelisiniz: Yerelleştirme vs Uluslararasılaştırma yazısına göz atarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.