Masaüstü Yayıncılık Hizmetlerinin Marka Tasarlama Açısından Rolü

Masaüstü yayıncılık, gazete, dergi, broşür, afiş gibi tasarımı bilgisayar ortamında sağlanan ve basılan materyalleri hazırlama işidir. Çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla bu işlemler gerçekleşir. Tercüme sektöründe masaüstü yayıncılık ise yine bu programlar kullanılarak tercüme işlemlerini gerçekleştirmektir.

Tercümede masaüstü yayıncılık hizmetleri yaygın olarak kullanılır. Tercümanlar CAT araçlarının yanı sıra Indesign, Photoshop, QuarkXpress gibi masaüstü yayıncılık programları üzerinde çeviriyi denetler.

Masaüstü yayıncılığın tercümede nasıl kullandığını açıkladık. Gelin bir de şirketler için marka oluşturma aşamalarında bu hizmetlerin ne gibi faydalarının olduğuna göz atalım.

Çeviri ve Tasarım Aynı Anda Gerçekleşir

Markanın algısını insanların zihninde yer edebilmesi afiş, broşür, kılavuz gibi yazılı basım ürünlerinden faydalanır. Markanın sokakta ne kadar etkinse insanlar tarafından daha kolay benimsenebilir. Özellikle ülke diline ve kültürüne yabancı markalar pazara nüfuz edebilmek için kitleler tarafından tanınmaya ihtiyaç duyarlar.

Bu aşamada bilboardlarda yer alacak reklamlara da ihtiyaç duyulur. Başarısı kanıtlanmış tasarımlar ve reklam kampanyaları yeni bir dile adapte edilmek istendiğinde tasarım bozulmadan ve içerdiği mesaj değişmeden reklam kampanyası yürütebilme aşamasında masaüstü yayıncılık yani DTP çeviri işlemleri devreye girer.

Kültür İçin En Uygun Tasarımlar Sağlanır

Bir afişi her kültüre uygun bir şekilde tasarlamak zor bir iştir. İçerdiği mesaj anlaşılamayabilir. Kullanılan renkler farklı çağrışımlarda bulunabilir. Dolayısıyla mesaj alıcıya yanlış gönderilmiş olur ve bu durum yatırımın karşılığını alamamaktır.

Masaüstü yayıncılık tercüme hizmetlerinde tercümanlar yerel kültüre bilirler tasarımda problem yaratacak olası sorunları bildirebilir mesajın daha anlamlı olabilmesi ve kültüre uygun olabilmesi için yerel deneyimlerinden faydalanırlar.

Sonuçlar Baskıya Hazır Şekilde Teslim Edilir

Masaüstü yayıncılık ve tercümenin birlikte yapılması sonuçlara daha hızlı şekilde ulaşılmayı sağlar. Bir tasarım için talep edilen tercümeler tasarımdan bağımsız bir şekilde gerçekleştiğinde tercümede revize işlemleri olabilmektedir. Fakat iki sürecin aynı anda işlemesi doğru sonuçlara aynı anda ulaşmak demektir.

Bir diğer avantaj ise kullanıma hazır bir şekilde teslim edilmesidir. Tercüme büroları tüm talepleri karşılayabilmek onlarca farklı yazılıma göre altyapı geliştirir ve istenilen dosya formatında teslimat sunar. Bu sayede markalar kendilerine ulaşan sonuçları direkt olarak matbaaya gönderebilir. Broşür Tercümelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler yazından konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hedef Dilde Pazarlama İçerikleri Yerel Editörler Tarafından Sağlanır

Yeni bir kültürde pazarlama çalışması yapmak bir takım riskleri beraberinde getirir. Milyonlarca insanın göreceği sloganlar, afişler, tasarımlar, görsel ögeler kültüre yabancı olmamalı ve aynı zamanda da pazarlama açısından verimli olmalıdır. Pazarlama Tercümanlarının Turizm ve Seyahat Sektörü Açısından Faydaları yazısında pazarlama dilinin önemi üzerine bilgiler sunmuştuk.

Yerel editörler hem olası çeviri hatalarını en aza indirir hem de doğru kelimelerin seçilmesini sağlar. Masaüstü yayıncılıkla marka değerini yükseltebilecek çalışmalarda mesajlar çoğu zaman kısa ve nettir. Fakat kimi zaman kısa ve net mesajlar verebilmek sanıldığından daha karmaşıktır.