İkinci Dil Olarak En Çok Aranan 5 Dil

Tercümanların iş bulabilmesi uzman olduğu dillerde ne kadar talebin olduğuyla doğru orantılıdır. Her ne kadar çok fazla talep fiyatların düşmesine sebep olsa da düzenli olarak çalışarak bu fark kapatılabilmektedir. Bu yüzden mütercim tercümanlık okumak isteyen öğrencilerin tercihlerini taleplere göre yönlendirmeleri son derece olağan bir davranıştır.

Tercüme sektöründe talepler ülkeler arası ticari faaliyetlere, turizm faaliyetlerine, yatırımcıların en çok rağbet gösterdikleri ülkelere göre değişmektedir. Bu yüzden hangi dillerin en çok ikinci dil olarak arandığını bilmek son derece önemlidir. Gelin Türkiye tercüme sektöründe tercüme bürolarının ve şirketlerin hangi ikinci dili daha çok aradıklarına birlikte göz atalım.

İngilizce

En çok rağbet gören diller sürekli değişim içinde olsa da değişmeyen ve değişmeyecek olan tek dil İngilizcedir. İngilizce ikinci dil olarak en fazla konuşulan ve bilinen dildir. Eğitim sisteminde ikinci olarak öğretilen dildir de aynı zamanda. Sadece ülkemizde değil ana dilin İngilizce olmadığı tüm ülkelerde en çok talep gören ikinci dil İngilizcedir.

Şirketler kendi aralarındaki yazışmaları ana dilleri ne olursa olsun İngilizce olarak gerçekleştirir. Bu davranış maliyetlerin azalmasını sağladığı gibi çeviri süreçlerinin de hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

İngilizce tercümeler maliyetin en düşük ve rekabetin en fazla olduğu dildir.

Arapça

Artan Arap turist sayısı Arapça tercüme taleplerini giderek arttırıyor. Turistlerin ülkemizde yaşadığı sağlık, hukuk gibi problemlerin aşılması için profesyonel Arapça tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Sadece tercüme sektöründe de değil. Mağazalar, oteller, turizm acenteleri bu dilde uzmanlaşmış elamanlara ihtiyaç duyuyor.

Rusça

rusça tercüme hizmetleri

Bir başka turizm sektörünün etkisi ile talep edilen dil Rusça’dır. Özellikle yaz aylarında artan Rus turist sayısı konaklama, yiyecek içecek, ulaşım, alışveriş gibi alanlarda pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için bu dilde profesyonel tercümelere iş düşüyor.

Yine gelen turistlerin ülkede yaşadıkları problemlere çözüm bulabilmek için de Rusça bilen tercümanlara ihtiyaç duyuluyor. Tabi konuya sadece yazılı tercümeler açısından bakmamak gerekli. Rusça konuşan turistlerle iletişime geçebilmek için çok sayıda sözlü tercümelerde uzmanlaşmış tercümanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Tercüme Sektöründe Rusça-Türkçe Dil Çiftine Genel Bakış yazından konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İspanyolca

Dünya’da en fazla konuşulan dillerden bir olan İspanyolca görece olarak bu listedeki diğer dillerden daha az talep edilse de çeşitli avantajlara sahip bir dildir. En çok aranan ikinci diller arasında olmasının sebeplerini işlevsel bir dil olmasına bağlayabiliriz. Öyle ki 20’den fazla ülke bu dili resmi dil olarak kullanıyor.

Dolayısıyla uluslararası pazarlarda hizmet isteyen şirketler web sitelerinde, yazılımlarda, uygulamalarda ya da pazarlama çalışmalarında bu dile önem vermek zorunda olduğunu biliyor. Dünya üzerinde çok fazla insanla aynı dili konuşabilmeyi şirketler her zaman bir avantaj olarak görüyor.

Almanca

Şirketlerin talep ettikleri ve çalışanlarının bilmesini istedikleri dillerden biri de Almanca‘dır. Sebebi ise çok basittir çünkü Almanya yıllardır Türkiye’den göç almış bir ülkedir. Dolayısıyla iki ülke arasında sıkı ekonomik ve ticari anlaşmalar vardır. Birçok Alman şirket Türkiye’de fabrikaya sahiptir. Bu fabrikaların merkez ile iletişimi sağlamak tercümanlarla mümkündür.