Mütercim Adaylarında Olması Gereken 5 Spesifik Özellik

Dünyada birçok insan birden fazla dil biliyor. Bazıları bunu doğuştan, yaşadığı yerde konuşulan dil çeşitliliği sayesinde kimisi ise sonradan kazanılmış öğretilerle öğreniyor. Bu durum kişisel ve mesleki alanlarda ilerleme kaydedebilmek için harika bir fırsattır.

Fakat birden fazla dil bilen herkes tercüman olabilir gibi bir çıkarım yapmak yanlıştır. Tercümanlık, çevirmenlik dil becerilerinin yanında çok daha fazla bireysel ve mesleki beceriler gerektirir.

Tercümanlar, dilsel açıdan farklı topluluklar arasında açık ve tutarlı bir iletişim kurmasına yardımcı oluyor.Bunun dışında tercümanlar; büyük iş anlaşmaları yapmak, barış anlaşmaları müzakere etmek ve yabancı yardım sağlamada hükumetleri desteklemekle ilgileniyorlar.

Bu bağlamda tek bir tercüman son derece güçlü bir konumda olabilir. Önemli iş pozisyonlarında çalışmak ve stratejik konumlar kazanmak için mütercim tercüman adaylarında olması gereken özellikler şunlardır;

Çeviride Kalite Anlayışı

Kaliteli bir tercümanın ilk özelliği, gerçek bir çeviri anlayışıdır ve iki dilin anlamlandırılıp kaliteli formlarda sunulmasıdır. Mütercimler, bunu yaparken alan terminolojilerini ve yerel dil farklılıklarını özellikle dikkate almalıdır.

Örneğin İspanyolca tercüme talebiyle gelen bir müşterinin size sunduğu dokümandaki dilin kaynağının hangi bölgeden olduğu oldukça önemlidir. Çünkü İspanyolca farklı bölge ve ülkelerde konuşulan ve bu farklılıklara göre değişkenlik gösteren bir dildir.

Bu bağlamda, çeviri yapılması gereken dokümandaki dile hakim olmak ve isteneni başarılı ve kaliteli sonuçlarla sonuçlandırmak bir mütercimin esas görevi olmalıdır.

Profesyonel Tutum ve Davranış

Herhangi bir profesyonel gibi, bir mütercim de mükemmel iş ahlakına, müşterilerine gerçek bir bağlılıkla ilişki kurduğu, olumlu bir tutum ve davranışa sahip olmalıdır.

Müşteri beklentilerini tamamıyla karşılamak için çalışmak ve bunu başarmak mütercimin disiplinli ve profesyonel izlenim bırakacağı tutum ve davranışlarını ifade eder.

Zamanında iş teslim etmek, müşterinin beklentilerini anlamak ve o çerçevede çalışmak beraberinde memnuniyeti ve daha fazla müşteriyi getireceği için, tutum ve davranışlar da tutarlı ve disiplinli olmak temel esas olmalıdır.

Proje Yönetim Becerisi

Elbetteki bir mütercim kendi iş yükünü ve sorumluluklarını yönetmekle yükümlüdür. Fakat aynı zamanda farklı projeleri etkin bir şekilde yönetebilmeli ve daima proje için ayrılan zaman dilimlerini karşılayabilmelidirler.

Kendi sorumlulukları dışında, mütercimler farklı projeler için talepler alabilir. Bu durumlarda proje yönetme becerileri ve aynı anada iki işi de yürütebilme pratiğinin olması gerekmektedir.

Araştırma Becerileri

Mütercimler, araştırma hazırlığı ve yeteneğine sahip olmalıdır. Genellikle müşteri çevirmene rehberlik edecek notlar sağlayacaktır, ancak belgeleri yüksek kaliteye dönüştürmek için düzenli olarak ilave araştırma yapılması gerekir.

Çünkü müşteri, dokümanlar ve istedikleriyle ilgili genel bilgiler sunar. Bu durumda mütercimler, yapacakları bireysel araştırmalarla işinin detaylarını açığa çıkararak bir plan dahilinde ilerleyebilir.

Reddedebilme Becerisi

Mütercim ve tercümanlar için zaman oldukça önemli bir kavramdır. Her projenin yürütülmesi için müşterilerin belirlediği bir zaman vardır. Bu zaman çerçevesinde istenileni doğru ve kaliteli sonuçlarla bitirebilmek ciddi disiplin ve odak gerektirir.

Bu süreçte diğer müşterilerden gelen işlere de odaklanılması, iki iş için de verimi oldukça düşürür. Bu yüzden müşterileri  süreç için uygun bir dille reddedebilmelidir.