Mütercim ve Tercüman Alanlarını Birbirinden Farklı Kılan 3 Nokta

Hem tercümanlara hem de mütercimlerde kaynak ve hedef dil verilir ve her ikisi de kaynak dilden hedef dile cümlelerin anlam bütünlüğünü aktarmak için çalışır. Her ikisi de kaynak dilden bir mesaj alır ve onu hedef dile çevirir.

Mütercim ve tercüman arasındaki farklılıklara rağmen, onları bir araya getiren şeylerden biri aynı sektörde farklı alanlarda da olsa aynı işi yapıyor olmalarıdır. Her ikisi de dil bilimcilerdir ve bu nedenle her ikisi de becerilerine ek olarak profesyonel nitelikler gerektirir.

Zaman Yönetimi

Zaman kavramı mütercimler için esneklik gösterebilir. Müşteri belirli bir belge ya da doküman için belirli bir süre verir. Ya da şirketler dosya, doküman çevirileri, sözleşme çevirileri için belirli bir zaman verir.

Tercümede ise zaman doğru kullanılması gereken bir kavramdır. Konuşmacıların cümlelerini takip ederek ardından eş zamanlı çeviri yapmak tercümanlar için oldukça dikkat ve titizlik ister.

Bu noktada karşılaştırma yapılacak olursa, mütercimlik tercümanlığa göre zaman kavramı açısından oldukça rahat bir çalışma sistemine sahiptir.

Tercümanlar ise asıl mesajı tam olarak işleme koymak için yeterli zamana sahip değiller ve mesajı anında yorumlamaları gerekir.

Kullanılan Araçlar

Mütercimler, çeviri yaparken bilgisayar, çeviri sözlüğü, alan terminoloji sözlüğü gibi alanlara başvurarak yardım ya da destek alma şansına sahiptirler.

Bir önceki maddede bahsettiğimiz zaman konusunda problem yaşamadıkları için, bu süreçte çeşitli mecralardan yardım kullanabilir ve çeviri sonrasında doğruluğunu kontrol ettirebilirler.

Tercümanlar ise tüm bunların aksine sadece mikrofon ve kulaklık araçlarını kullanarak çeviri yaparlar. Tercümanların en büyük destekçisi hafızaları ve yorumlama kabiliyetleridir.

Eş Zamanlı Yorumlama

Hem mütercimlerin hem de tercümanların metafor, analoji ve deyimler içeren konularda hedef kitleye uyma yeterliliğine sahip olma zorunluluğu olsa da, bir tercümanın mütercimden daha zorlu bir iş alanı vardır.

Tercümanın, ses tonunu, ses kalitesini, çekimleri ve sözlü iletişimin diğer ipuçlarını yakalaması ve izleyiciye doğru ifadelerle aktarması gerekir. Yazılı metin üzerinde çalışmak zorunda olan mütercimlerin bu aşamadan geçmesi gerekmez.

Sonuç olarak;

Bahsettiğimiz gibi aynı sektör, aynı amaç fakat farklı kulvarlarda faaliyet gösteren mütercim ve tercüme sektörü, çeşitli teknik konularda birbiri içerisinde farklılıklar göstermektedir.