Mütercim Tercümanda Olması Gereken Özellikler

Tercüme büroları, mütercim- tercümanların en sık görev yaptığı alanlardır. Özellikle mütercimlik yapacak tercümanın üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almış, eğitimini bitirmiş ve diploma sahibi olması aranmaktadır. Yeni mezun olmuş ve henüz bir alanda uzmanlaşmamış bir mütercim için çevirisini yapacağı metnin de uzmanlık konusu içermeyen basit yazışmalar, hikâye kitapları, dergiler, güncel konular üzerine yazılmış metinlerden seçilmesi ve mütercimin öncelikle yazılı çeviri işini aşamaları takip ederek tercüme etmeyi öğrenmesi sağlanır.

Tecrübelerin artması, meslektaşlarla yakınlaşma ve bilgi alışverişi mütercimin uzmanlık konusunda gelişmesine olanak sağlayacaktır. Tercüme bürolarının uzman mütercimleri için destekleyici programları olmalı, uzmanlığı belli olan mütercim, konusu üzerine sürekli kendini geliştirecek olan bu programlardan yararlanmalıdır. Teknik konular, hukuki konular, ticari konular, tıbbi konular, edebi konular, tercih edilecek uzmanlık alanının belirlenmesiyle birlikte, detaylı incelenecek konulardır.

İyi bir mütercim, uzmanlık alanına göre her çeşit yenilikten haberdar olmalı, o alanda eski ve yeni eserleri okumalı, ilgili konferans, toplantı, seminer, münazara gibi platformlarda aktif katılımcı olmalı, alanın ülkemizde ve konuştuğu dilin ülkesinde geçirdiği aşamaları, yenilenen kavramları, o konuyla ilgili kullanılan her türlü kavramı ve terminolojiyi yakından takip etmelidir. Bilgi birikimi açısından yeterli olmanın yanı sıra karakteristik özellikleri bakımından da iyi bir mütercim için tercih sebebi olabilmektedir. Zamanla kısıtlanan bu hizmet, zamanı iyi kullanabilme, disiplinli bir çalışma ortamı, sözlük, ansiklopedi, internet gibi araçları kullanabilme şeklinde prensipli bir hizmet anlayışı, verilen hizmetin kalitesini artıracaktır. Mütercim çeviri yapacağı metin üzerinde, sınırlı sorumlu olduğunu unutmamalı, metne ilave, değiştirme, çıkarma gibi eylemlerden kaçınmalıdır. Bire bir anlam bütünlüğü ile yapılmış bir çeviri, hiç şüphesiz en değerli olan edebi metinler başta olmak üzere bütün dokümanların daha iyi anlaşılması demektir.