Mütercim Tercümanların Taşıması Gereken 5 Özellik

Hangi beceriler bir mütercim tercümanı uzman ya da profesyonel yapar? Mütercim tercümanların ne gibi karakteristik özellikleri olmalıdır?

Öncelikle her meslek için, o mesleği icra eden kişilerin belirli karakteristik özellikleri taşıması ya da sonradan bu özellikleri ve becerileri taşıması gerekmektedir. Mütercim tercüme alanı için de bu geçerlidir.

Mütercimler, doküman, belge gibi yazılı kaynakları çeviren kişilerdir. Söylenirken oldukça basit, kısa bir cümle ile özetleniyor olabilir fakat içeriği oldukça geniş, zorlu ve titizlik isteyen bir sektördür.

Aşağıda beş madde ile mütercimlerin çalışma koşullarına göre, ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini ele alacağız.

Dil Becerileri

Bit mütercim ya da tercümanı bu sektörde var eden en önemli yapı taşıdır dil. Mütercim kaynak ve hedef dili ana dili olacak şekilde kavramalıdır.

Çeviri sanatı dil bilim ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, yalnızca anadili konuşanın sağlayabileceği kültürel adaptasyonu gerektirir.

Mütercimin üzerinde çalıştığı bir çeviri okunurken asla bir çeviri gibi gelmemelidir.Okuyucunun okuduğu dilde yazılmış olduğu gibi olmalı ve orijinalliğini korumalıdır. Mütercim çeviri yaptığı dilleri bütün işlevleri ile kullanabilmeli fakat en çok da dil bilgisi gibi yapısal özelliklerine de hakim olmalıdır.

Öz Disiplin

İşinde başarılı olan bireyler öz disiplin ve öz motivasyonu yüksek olan kişilerdir. Mütercimlik için de geçerli olan bu kural için, çeviri son teslim tarihlerini takip ederek çalışmak, doğru ve tutarlı çeviri çalışmaları yapmak önemlidir.

Mütercimler çeviri öncesi kendine bir plan oluşturmalı, son teslim tarihinden önce bitirip revize uygulayarak çevirinin doğruluğunu kontrol etmelidir. Gerekirse bir başka çevirmenden kontrol için yardım alarak doğruluğunu teyit etmelidir.

Öz disiplin özellikle mütercim tercüman adaylarının, meslek hayatına atılmadan önce kazanması gereken bir beceri olmalıdır. Mütercim tercüman adayları için detaylıca açıkladığımız mütercim adaylarında olması gereken 5 spesifik özellik yazımıza da göz atabilirsiniz.

Uzmanlık

Dil becerileri her ne kadar önemli olsa da, çevirdiğiniz konuyu bilmeniz  ve anlamanız da çok daha önemli noktalardan biridir. Mütercim tercümanlığın kendi içerisinde birçok farklı alanı vardır.

Mütercimler, bütün alanlarda aynı zamanda uzmanlaşamazlar. Bunun nadir örnekleri olabilir fakat, çeviri talebinde bulunan kişi ya da şirketler belirli alanlarda uzmanlaşmış mütercimler ile çalışmak isterler.

Örneğin tıbbi tercüme dediğimiz tıp alanında çalışan bir mütercimin yüksek lisans veya tıp diplomasına sahip olması gerekmez, doğru bir çeviri için ancak insan vücudunun nasıl çalıştığını, her hastalığın hedef dilindeki adını ve çeşitli ilaçların nasıl çalıştığını bilmeleri gerekir.

Araştırma Becerileri

Mütercimler araştırma hazırlığı ve yeteneğine sahip olmalıdır. Genellikle çeviri projesi öncesinde çeviri talep eden müşteri, çevirmene rehberlik edecek notlar sağlayacaktır ancak belgeleri yüksek kaliteye dönüştürmek için düzenli olarak ilave araştırma yapılması gerekmektedir.

Mütercimin konu üzerinde daha önce yazılmış örnekler, çevirileri incelemesi çevirinin plan ve taslağını oluşturması ve kaliteli bir içerik sunması için artı bir özellik olacaktır.

Proje Yönetim Becerisi

Bir mütercim, kendi iş yükünü yönetmekten sorumlu olma bilincine sahip olmalıdır. Freelance çalışma şeklinde çeviri yapan mütercimler de çeviri bürolarında çalışanlarda aynı farkındalık ile çalışma yapmalıdır. Farklı projelerini etkin bir şekilde yönetebilmeli ve daima taahhüt ettikleri zaman dilimlerini aşmadan zamanlı çeviriler yaparak çeviri ve tercüme ahlakına bağlı kalmalıdırlar.