Mütercim Tercümanların Alanında Uzman Olması Niçin Önemlidir?

Tercüme sektörüne yönelik yapılan yatırımlar, uzun yıllardır devam etmektedir. Müşterilerden gelen talep, onu kendi içinde yazılı ve sözlü olarak iki sınıfa ayrılmış ve bu sınıflar altında da çeşitli kollar oluşmuştur. Yeminli, noter yeminli ve yeminsiz tercümenin yanı sıra; teknik, tıbbi, akademik, hukuki, ardıl ve simultane gibi tercüme türlerini de bünyesinde barındıran bu sektörün ilk amacı, müşterilerine kaliteli sonuçlar sunabilmektir. Daha doğrusu, böyle olmalıdır. Sektör içerisinde faaliyet gösteren kimi bürolar, bu amacı geri plana atıp sadece kar elde etmeyi hedefleyebilmektedir. Diller ve kültürler arasında aktarım işlevi gören tercüme, içerisinde eş zamanlı olarak pek çok zorluğu da barındırmaktadır. Bir birey, mütercim veya tercüman olmak istiyorsa her şeyden önce bu zorlukları göze almayı başarmalıdır. Ancak yine aynı kişiler bilmelidir ki, yaşanılacak zorlukların üstesinden gelmek tamamen alışkanlıkla alakalıdır. Yapılacak her bir tercümeyle deneyim kazanılacak ve tüm çeviri işleri daha kolay bir hal alacaktır.

Mütercimler ve tercümanların uzmanlığı, biraz önce bahsetmiş olduğumuz “müşteri memnuniyeti” konusuyla doğru orantıdadır. Yani bir çeviri işleminden elde edilecek kalite, mütercim tercümanların uzmanlığıyla eş değerdir. Bir mütercimin ve bir tercümanın, tercih edilmesindeki etken onun bilgi donanımı ve uzmanlığıdır. Bunlar, yeterli seviyede olmadığı takdirde meslek mensuplarının tercih edilmesi için başka hiçbir neden yoktur. Elbette ki, tüm mütercim tercümanlar, tüm çeviri türlerinde uzman olmadığı diye bir kaide de bulunmamaktadır. Öyle ki bir mütercim veya tercümanın, hukuk eğitimi almış ve hukuki tercümede uzmanlaşmışken; tıbbi tercümelere yönelik hiçbir bilgi birikimi olmayabilir. Bu son derece olağan bir durumdur ve yine aynı noktada önemli olan mütercim tercümanların tüm emeklerini bir veya birkaç çeviri türüne yöneltmesi ve onlar üzerinde uzmanlaşmasıdır. Şunun, tüm mütercim tercüman adayları tarafından asla unutulmaması gerekir: Eğer ki bu mesleğe mensup olacaksanız, çeviri hizmeti almak isteyen bireylerin tercihlerini belli bir eğitim almış, deneyim kazanmış ve uzmanlaşmış mütercim tercümanlardan yana kullanacağını bilmelisiniz.

Mütercim tercümanlıkta kazandığınız deneyimler ve edindiğiniz bilgi birikimi sayesinde uzmanlaşmanız mümkündür. Eğer ki bunu başarabilirseniz, sizi hem maddi hem de manevi yönden oldukça kazançlı bir mesleki hayat beklemektedir.