Mütercim-Tercümanlık Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Küreselleşme, tüm dünya vatandaşlarını birbirlerine daha da yakınlaştırmıştır. Öyle ki, dünya sınırlarının ortadan kalkmasını sağlayan bu kavramın hayatımıza girmesiyle birlikte uluslararası ilişkiler büyük hız kazanmış; firmalar, kurumlar ve bireyler çalışmalarını yabancı iş ortaklarıyla birlikte yürütmeye başlamıştır. Birbirlerine yabancı insanların eksiksiz iletişim kurabilmesinde en etkili yardımcı araç olarak ise, karşımıza “tercüme” çıkmaktadır. Tercüme kısaca, bir dili diğer bir dile çevirmek anlamına gelir. Tercüme sektörüne yönelik ilginin ve talebin hızlı artışına paralel olarak, tercümanlık mesleğine yönelik istek de gitgide artmıştır. Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık Bölümü de öğrencilerin bu isteğini karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. Peki, Mütercim-Tercümanlık Bölümü eğitimi nasıldır? Bu bölümde öğrencilere neler verilir ve buradan mezun olanların iş bulma olanakları nelerdir?

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, üniversitelerin lisans programında yer alır; yani eğitimi 4 yıldır. Hepimizin bildiği gibi, yazılı belgeler üzerinde çeviri yapan kişilere “Mütercim”; sözlü çeviri yapanlara ise, “Tercüman” adı verilir. Bu doğrultuda denilebilir ki, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, öğrencilerine hem yazılı hem de sözlü tercüme alanlarında eğitim verir. İngilizce olan bölümde, öğrenciler yazılı ve sözlü çevirinin inceliklerini kavrarken; uzmanlaşacakları dilleri ve o dillerin anadil olarak konuşulduğu toplumların kültürlerini öğrenirler. Peki, bu bölümden mezun olan öğrenciler nerelerde çalışabilirler? İş bulma olanakları nelerdir?

Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunları, tercüme bürolarının yanı sıra; bankalarda, uluslararası kuruluşlarda, devlet kurumlarının dış ilişkiler dairelerinde ve turizm firmalarında çalışabilirler. Görüldüğü gibi buradan mezun olan bireylerin, iş bulma skalası bir hayli geniştir. Yazımızın başında da dediğimiz gibi, tercümeye duyulan gereksinim gitgide arttığı için bu mesleği icra edecek bireylerin istihdamı da durmaksızın artmaktadır. Ancak, bu noktada önemli olan şey öğrencilerin bir an önce bir işletmede stajyer pozisyonunda çalışmaya başlamalarıdır. Bu stajın, mesleki gelişimlerindeki rolü fazlasıyla büyük olacaktır.