Mütercimde Olması Gereken Özellikler

Tercüme işi ciddiye alınması gereken ve özen isteyen bir iştir. Bu kadar önemli özellikleri olan tercüme işini doğal olarak herkes yapamamaktadır. Tercüme yapacak bir tercümanda bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Araştırmacı bir ruh, konuyu bütünüyle ve parça parça ele alabilme, geniş kelime bilgisi, metin yazabilme kabiliyeti, düşünce zenginliği gibi faktörler bir tercümanda olması gereken özelliklerdir. Bu özelliklerin her birinin ayrı bir değeri vardır. Tüm bu özellikler bir araya getirildiğinde kaliteli tercümeler meydana gelmektedir.

Mütercim Tercüme

Mütercim Tercüme

Araştırmacı bir ruh tercüme yapacak mütercim için olmazsa olmaz özelliklerden biridir. Çünkü mütercim birçok konuda tercüme yapmaktadır ve her konuda detaylı bilgisi olması imkânsızdır. Bir mütercim sağlıklı tercüme yapabilmek için kendi sahip olduğu bilgiyi ve araştırarak elde ettiği bilgili bir araya getirip çevirisini yapacağı metni başka bir dile aktarabilmektedir. Araştırma yapılmadan çevirisi yapılan bir konu sınırlı bir çeviri metni ile örtüştürülmeye çalışılacağından bazı fikirler ve bilgiler tam olarak ifade edilemeyebilmektedir.

Tercümesi yapılacak metin öncelikle bir bütün olarak daha sonrada parça parça ele alınarak incelenmelidir. İncelenmesi bu şekilde yapılan bir metnin çeviri daha kolay yapılmaktadır. Parça parça ve bir bütün olarak ele alınan metnin çevirisi oluşturulurken kaynak metin hakkında dile getirilecek ve çeviriye yansıtılacak konular daha sağlıklı bir hal almaktadır.

Geniş kelime haznesine sahip olma ve metin yazabilme yeteneği bir yazarda olması gereken özelliklerin en önemlileridir. Çünkü kaynak metnin hedef dile çevrilmesi için birçok kelime kullanılacaktır. Bu kullanılacak kelimelerin yazarın kelime haznesinde yer alması çevirinin daha çabuk ve daha doğru olmasını sağlayacaktır. Mütercimin düşünce zenginliği de yapılacak çeviriyi etkileyecektir. Mütercim ne kadar zengin düşünce yapısına sahipse çevrilen metin ve çeviri metni de o kadar zengin bir metin halini alacaktır.