Mütercimlerin Alanında Uzman Olması İle Tercüme Arasındaki Bağıntı Nedir?

Tercüme türleri genellikle sözlü ve yazılı tercüme olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Yeminli çeviri, yeminsiz çeviri ve noter yeminli çeviri gibi tercüme türleri bulunmaktadır. Bunun yanında ticari çeviri, hukuki çeviri, tıbbi çeviri gibi pek çok farklı tercüme türü de bulunmaktadır. Tercüme işi içerisinde pek çok zorluğu barındırır. Eğer tercüman olmak istiyorsanız öncelikle bu sorunlarla nasıl baş edileceğini öğrenmelisiniz. Elbette ki bu zamanla oluşacak bir alışkanlıktır. Ne kadar çok tercüme yaparsınız o kadar deneyim kazanır ve pratik olursunuz.

Tercüme

Tercüme

Mütercim tercümanlar çeviri yapacakları konu hakkında bilgi sahibi ve deneyimli olmalıdırlar. Zaten işinde iyi olmayan mütercim tercümanlar profesyonel çeviride pek başarılı olamaz en önemli ve ayırt edici özellik tercümanların bilgi donamı, işlerindeki başarısı ve deneyimidir. Mütercim tercümanların tercih edilebilir olmasında en önemli etken budur. Tercüme denildiğinde pek çok metin ve çeviri akla gelmektedir. Herhangi bir mütercim tercümanın tercüme yaptığı her konu hakkında bilgi sahibi olması beklenemez. Örneğin; tıbbi çevirilerde tıp geçmişi olan kişiler tercüme yaparken zorlanmaz ama bu konuda bilgisi olmayan mütercim tercüman zorlanır. Bu nedenle tercüme yapılacak konuda alanında uzman kişiler tercüme yapmalıdır.

Bununla birlikte genel olarak tüm dillerde karşılaşılan tercüme zorlukları da vardır. Okunaksız metinler tercümana kaynak metin üzerinde ayrıca zaman kaybettirir. Terminoloji tutarsız kullanılmış olabilir, kaynak kültürde var olan kavramın hedef kültürde bulunmaması ya da metinde imlâ hatalarının bulunması. Metnin eksiltili ve anlamsız olması, her meslek grubuna göre kullanılan terimlerin olması ve bunların çok anlamlılık içermesi, cümlelerin yeterince açık kullanılmaması gibi. Tercüme daha pek çok zorluk içerir ve tercümanlar bu alanda ilerledikçe her adımda yeni zorluklarla karşılaşırlar ve bu zorlukları tecrübe ederek öğrenirler.