Mütercimlik Eğitiminde Önemli 3 Unsur

Eğitim her meslek için, o alanda var olan yeteneğin ya da yetenekten bağımsız tamamen başarılı olmak isteyenlerin çalışmasına zemin hazırlayan teorik ve pratik aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç çalışmak istediğiniz alanla ilgili kavramanız ve sahip olmanız gereken bilgiler içermelidir.

Mütercim tercümanlık eğitimi seçilen diller ile ilgili çeviri çalışmaları için verilen bilgileri içerir. Fakat bu meslek alanı kendi içinde elbette bazı zorluklar ve olmazsa olmazlar barındırır. Eğitim sürecinde bunlarla başa çıkabilme ve profesyonel çalışmalar yapabilme yetileri kazandırılır.

Bunun dışında genel mesleki kazanımlar da öğretilmelidir. Bu kazanımların neler olduğunu 3 madde ile özetleyelim.

Dil Becerileri

Mütercimler, metin, kitap, sözleşme ve yazışmalar gibi farklı dillerdeki yazılı kaynakları istenilen hedef dile çevirmekle yükümlü kişilerdir. Meslek alanları gereği çeviri yapacakları diller konusunda oldukça donanımlı olmak bu sektörün en birincil gerekliliklerinden biridir.

Dil becerileri, dili biliyor olmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Kullanılan farklı dillerin gramer, kelime bilgisi ve söz dizimi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu yüzden alınan eğitimlerde öncelikli bu maddeler hakkında bilgiler edinilmeli ve bu noktada dil becerileri geliştirilmelidir.

Aldığınız eğitim esnasında dil becerileri geliştirmek için, eğitimle eş değer zamanda bir staj ya da benzeri pratik yapabileceğiniz işlerle uğraşarak aldığınız teorik eğitimi pratik ile destekleyebilirsiniz. Bu size hem deneyim hem de alanınızda donanım sağlar.

Etik Eğitimler

Tercüme sektöründe, profesyonel bir tercümanın her zaman belirli davranış kurallarına uyması beklenir. Bu kurallar, mesleki gerekliliklerden oluşan tarafsız olmayı, gizliliği korumayı ve kültürel hassasiyetlere saygılı olmayı içerir.

Bütün bunlar olması gereken yazılı olmayan ve sizin eğitim alırken öğreneceğiniz tutumlar olmakla birlikte, eğitim sonrası çalışacağınız işlerde bazı müşteriler belgelerin gizliliğinin korunmasını beyan edebilir. 

Sektöre Özel Terminoloji

Tercüme, içinde onlarca farklı alan barındıran bir sektördür. Sürekli gelişim içerisinde olan teknoloji ve buna bağlı olarak insan ihtiyaçlarının gelişim ve değişimi içerisinde tercümeye duyulan ihtiyaç her geçen gün artış göstermekte ve bu da mütercim ve tercüman sektöründe yeni alanlar doğmasına neden olmaktadır.

Mütercim eğitiminde, dil becerilerini geliştirmeye ek olarak mütercim adayların çalışmak istedikleri alanlara özel terminoloji eğitimi almaları gerekir. Örneğin mütercim adayı öğrenci  reklam  tercümesi ya da katalog tercümesi  alanında çalışmak istiyorsa bu alanlar hakkında terminoloji eğitimi almalıdır. 

Bazı tercüme alanları terminoloji konusunda oldukça hassasiyet gösterilmesi gereken alanlardır. Tıbbi tercüme, hukuki tercüme gibi doğrudan insanlar hakkında önemli kararlar alınmasını etkileyen alanlarda, özel terminoloji eğitimi oldukça önemlidir.

Sonuç olarak;

Mütercim adaylarının ve öğrencilerin yapması gereken , seçmek istedikleri alanı belirleyerek o alanda beceriler kazanmak olmalıdır. Sektöre özel etik kurallar, terminoloji bilgisi ve dil becerileri eğitimle kazanılıp, deneyim ve tecrübe ile desteklenmesi gereken mütercimlik sektörünün en can alıcı noktalarıdır.

Mütercim tercümanlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için mütercimler ve çalışma alanları ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.