4 Madde İle Mütercimliğin Tanımı

Mütercimlik kısaca, yazılı materyallerin bir veya daha fazla kaynak dilden hedef dile dönüştürülerek aynı zamanda tercüme edilmiş versiyonun aslının anlamını olabildiğince açık bir şekilde korunarak aktarılması işlemidir.

Metnin kaynak dilden hedef dile yeniden oluşturulması ve mesajların iletilmesi işlemi, metnin okuyucuya uyacak şekilde kültürel ve dilsel olarak adapte edildiği bir çeviri, yerelleştirme ve metin yazarlığı karışımı olan işin bir parçasıdır.

Mütercim Çalışmaları

  • Benzer bir dili konuşmayan iki taraf arasında sözlü veya yazılı dili diğerine dönüştürerek etkili iletişimi kolaylaştırmak
  • Dil arasındaki kavram ve fikirleri aktarmak
  • Hedef dilde, orijinal içeriğini ve stilini yeniden üreten yeni bir metin oluşturmak
  • Hem yasal terminolojiyi hem de konuşma dilini yorumlamak
  • Hasta materyallerini ve hastaneler ve tıbbi tesisler tarafından verilen bilgilendirme broşürlerini başka bir dile çevirmek
  • Bir ürünü veya hizmeti farklı bir dilde ve kültürde kullanmak için uyarlamak
  • Kelimelerin, kavramların, uygulamaların veya davranışların anlamları ile ilgili çatışmaları kontrol ederek düzenlemeler yapmak

Nitelikler ve Eğitim Gerekliliği

Eğitim elbette bütün meslekler için, çalışanların bilinçli ve farkında çalışmalar yapabilmesi için gereklidir. Fakat mütercimlik için en birincil koşul bilinen yabancı diller ve bu dillerdeki uzmanlıktır.

Eğer kişi, birkaç dilde dil bilgisi, kelime ve cümle yapıları konusunda uzmanlık kazanacak kadar bilgili ise mütercim olması için eğitim kesinlikle gereklidir denemez.

Ancak bazı işverenler belirli dillerde derece veya en az A seviyesi – Yüksek (veya eşdeğeri) düzeyde eğitim sertifikası talep ederler. Böyle durumlar için özel eğitimler ve sertifikalarla belgelendirmek gereklidir.

Birleşmiş Milletler gibi hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tipik olarak belirli bir dilde bir derece gerektirir. Bu gibi uluslararası alanlarda çalışmak isteyenler sertifikalı eğitim programlarına katılmalıdır.

Çalışma Alanları

Tercüme büroları, freelance iş ağı, özel şirketler gibi alanlar mütercimlerin çalışma alanlarından birkaçıdır. Mütercimler ya da adaylar bu ve benzeri farklı iş sahalarında deneyim kazanarak uzmanlaşma ve yasal, teknik veya edebi bir tercüman olma fırsatını elde edebilirler.

Birçok mütercim ve tercümanlar, CIOL veya Mütercim Tercümanlık Enstitüsü (ITI) gibi meslek kuruluşlarının üyesi olur. Her ikisi de, sürekli mesleki gelişime (CPD) yardımcı olan seminerler, atölye çalışmaları gibi profesyonel eğitimler sunmaktadır.

Kariyer İmkanları

Mütercimler, kariyerlerine bir çeviri bürosu veya şirket için kurum içi tercüman olarak çalışmaya başlayabilir ve daha sonra daha idari bir kurum içi departmanına veya serbest çalışmaya geçebilirler. Tercüme büroları ve şirketler terfi için çeşitli fırsatlar sunar. Profesyonel bir tercüme organıyla üyeliğiniz varsa, kariyer gelişiminde iyi destek alırsınız.

Avrupa Birliği kurumları (AB) gibi uluslararası kuruluşları kariyer için oldukça iyi çalışma alanlarıdır. Devlet daireleri ve AB kurumları açık bir kariyer derecelendirme sistemine sahiptir ve ilerledikçe daha yönetsel işler üstlenilebilir.

Serbest çalışan mütercimler için, kariyer gelişimi sıklıkla bilinen modern dillerin ne kadarının kullanıldığına, çalışılan müşterilerin sayısına ve türüne bağlıdır.

Mütercimin uzmanlığı daha az kullanılan bir dilde ise, ağ üzerinden uzman bir müşteri tabanı geliştirmesi çok iyi bir fırsat olacaktır. Böylece daha yaygın dillerde çalışan tercümanlardan daha yüksek ücretler alabilirler.