Mütercimlikle tercümanlık niçin karıştırılmaktadır?

Arapçadan dilimize geçen bu kelime yıllardır yanlış bir şekilde birbirinin aynı sanılmaktadır. Kelime anlamları bakımından sözlüklerde bir dili başka bir dile çeviren, bir dilden başka bir dile çeviri yapan anlamlarında görülen bu iki kelime gerek meslek farklılıklarıyla gerekse bu meslekteki kişilerin tecrübelerine göre ayırt edilebilir. Hemen her üniversitelere bağlı fakültelerin mütercimlik-tercümanlık bölümleri de iki kelimenin beraber anılmasıyla isimlendirilmiştir.

Lise eğitiminden sonra Öğrenci Seçme Sınavlarında dil puanıyla girilebilen üniversitenin ilgili bölümünde 4 yıllık bir eğitim verilir. İngilizce mütercimlik eğitimi veren bir üniversitenin öğrenciye verdiği dersler şunlardır: Okuma Becerisi, Güncel Konular, Yazma Becerisi, Yazılı Çeviriye Giriş, Sözcük Bilgisi, İngilizce Konuşma, İngiliz ve Amerikan Kültür Tarihi, Çağdaş İngiliz ve Amerikan Toplumu, Söylem Çözümlemesi, Not Alma Teknikleri, Yazılı Çeviri,  Kültürlerarası İletişim, Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım, Tıp Çevirisi, Yazılı Basın Çevirisi, Sözlü Çeviriye Giriş, Çeviri Kuramı, Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi, Yazın Çevirisi, Popüler Yazın Çevirisi, Ardıl Çeviri, Yazılı Metinden Sözlü Çeviri, Kadın Araştırmaları ve Çeviri, Mizah Çevirisi, Sağlık Çevirmenliği, Mahkeme Çevirmenliği, Görsel Basın ve Film Çevirisi, Ekonomi Çevirisi, Hukuk Çevirisi, AB Metinleri Çevirisi, Avrupa Araştırmaları ve Topluluk Hukuku, Çeviri Eleştirisi, Sözlü Çeviri Çalışmaları, Çocuk Yazını Çevirisi, Andaş Çeviri, Konferans Çevirmenliği, Acil Durum ve Afet Çevirmenliği. Bahsi geçen dersler mütercim-tercümanlık bölüm dersleri olarak tek çatı altında toplanmıştır.

İki mesleğin çok fazla karıştırılmasının sebeplerinden biri de ayrı bölümlerde okutulmuyor olmasıdır. Her iki meslek seçimi içinde aynı bölümü tercih etmek gerekmektedir. Yalnız tercümanlık konusunda dikkatlerden kaçmayan başka bir unsur ise bu işi herhangi bir mesleki eğitim almadan yapan insanlar olmasıdır. Çoğu zaman yurt dışında uzun süre kalmış birinin turist rehberliği ve uluslar arası ilişkiler dâhil bir çok özel sektörde iş imkanı yakaladığı görülür.

( Dersler, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/ Edebiyat Fakültesi/ Mütercim-Tercümanlık Bölümü/ İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nın resmi web sitesinden alınmıştır)