Neden İngilizce-Türkçe Çeviri Daha Çok Tercih Edilir?

Tercüme aslında dünya üzerinde konuşulan tüm diller için geçerli olan bir hizmet olarak bilinir. Fakat küreselleşen dünya bu büyük yükü taşımamak konusunda kararlı. Neredeyse tüm dünyada tek bir altında konuşabilme ve anlaşabilme ilgisi var. Kesinlikle yabancı dil eğitimi bütün ülkelerin eğitim sistemlerinde olan ders. Bazı ülkeler, sömürüsü altında oldukları ülkelerin dillerini benimsemiş ve kabul etmiş, bazı ülkeler ise küresel dünya şartlarına göre hareket ederek en çok konuşulan dil üzerine eğitimlerini arttırmaya başlamışlardır. Yine bazı ülkelerin eğitim sistemlerinde bizim ülkemizde de olduğu gibi diller içerisinde seçim yapma imkânı varken kimi ülkelerde ise sadece tek bir yabancı dil eğitimi ile devam edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında İngilizcenin en yaygın ve kabul edilen dil olduğunu düşünürsek, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de İngilizce- Türkçe tercümesi en çok tercih edilen dil çiftidir. Ticarette artık birçok terim İngilizce kabul edilmiş, Türklerin kendi aralarında olan konuşmalarında dahi bu İngilizce isimler ve kavramlar kullanılır hale gelmiştir. Mesela dış ticarette en çok kullanılan proforma, C.I.F. ve F.O.B. terimleri tamamen İngilizce olan açılımları ile günlük hayatımızda yer edinmiştir.  Moda, sanat, spor, müzik gibi sayısız alanda kullanırken farkına bile varmadığımız birçok kelime aslı İngilizce olan kelimelerden seçilmiş, ta ki; ülkemizde yeni kurulan işletmeler dahi İngilizce isimlerle boy göstermeye başlamıştır.

Aslında bazen rahatsız edici bu akım globalleşen dünya için bir istek, ihtiyaç hatta zorunluluk haline gelmektedir. Hayatımızda ve dünya genelinde bu kadar önemli bir paya sahip İngilizce- Türkçe tercüme gerek kamu kurumlarında gerekse özel kurumlarda görev yapan birkaç tercüman gereksinimi ve bununla paralel olarak bu dil çiftine olarak merakı ve ilgiyi de arttırmıştır.